Prijava za odlazak penzionera u banje do 31. maja

Autor: cajetina.org.rs
25. Maj 2021
Prijava za odlazak penzionera u banje do 31. maja

Na teritoriji opštine Čajetina ima oko 3700 penzionera, od kojih su 600 članovi  Udruženja penzionera. Slavko Pantović, predsednik ovog udruženja, naglašava da udruženje ne vodi računa samo o svojim članovima, već je pomoć namenjena svim penzionerima. Letovanje penzionera u prošloj godini je izostalo, ali plaćeni novac moći će da se iskoristi odlaskom na more u toku ove godine ili će biti vraćen u 2022. godini.

„Ove godine je ta mogućnost nekako dozvoljena, međutim, zbog neraščišćenih situacija na granicama, neokončane bolesti koja je zadesila čovečanstvo, vrlo mali broj ljudi se odlučuje da ove godine ide za Grčku. Od punog autobusa od 50 i više ljudi prošle godine, sada imamo svega pet, šest ljudi koji su rešili da idu po cenu života“, kaže Slavko Pantović, predsednik Udruženja penzionera u Čajetini.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je konkurs za slanje penzionera u banje na rehabilitaciju. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2021. godine, u trajanju od 10 dana, imaju 43 korisnika sa teritorije čajetinske opštine i to 25 iz starosne, osam iz invalidske i 10 iz kategorije porodične penzije.

„Nije uslov da penzioner bude član udruženja. Svi penzioneri imaju pravo da podnesu zahtev čija penzija ne prelazi 29.378 dinara. To ne znači da će oni svi da odu jer iz naše opštine a po procentu koji je PIO fond odredio 43 penzionera će dobiti banju. Prijave teku do 31. maja a nakon toga komisija u Užicu pravi rang listu prema kojoj će prvih osam ili 10 penzionera, u zavisnosti  od rubrike, dobiti banju“, rekao je Slavko Pantović.

Prilikom podnošenja zahteva penzioner ima pravo izbora tri banje i uz prijavu je potrebno priložiti ček od penzije i nalaz od lekara koji će razmatrati tročlana lekarska komisija. Novina u udruženju od ove godine jeste beskamatna pozajmica koju će svi zainteresovani penzioneri moći da iskoriste u trenutku kada im je neophodna a kasnije taj iznos vraćati na rate.

„Zahvaljujući našoj lokalnoj samoupravi mi smo dobili određeni iznos novca sa kojim udruženje pokriva neke svoje troškove mimo naše članarine. Godinama unazad nasleđivali smo dugove i tek od ove godine smo u mogućnosti da jedan deo tih sredstava prebacimo na poseban žiro-račun sa koga bi novčano pomagali penzionere u visini od 10.000 dinara a oni to da vrate na četiri meseca“ , istakao je Slavko Pantović, predsednik Udruženja penzionera u Čajetini.