Prijepolje napuštaju zbog nezaposlenosti i niskih plata

11. Decembar 2016
Prijepolje napuštaju zbog nezaposlenosti i niskih plata

Opština Prijepolje prema popisu stanovništva iz 2011. godine je imala 36.713 stanovnika. Međutim, detaljnim uvidom u popis stanovništva iz 2002. godine, tako da je prema dostupnim podacima, opština imala 41.188 stanovnika. Većinsko stanovništvo čine Srbi (56,82%) i Bošnjaci (31,83%) te u manjem procentu Muslimani (9,26%) I Crnogorci (0,66%%).

Na osnovu prethodnog, jasno je da Prijepolje između dva popisa beleži apsolutan pad, odnosno, demografsko pražnjenje za 4.475 stanovnika manje. U odnosu na starosnu strukturu stanovništva – prema popisu iz 2002. godine u Prijepolju je živelo 41,8 % stanovništva do 29 godina života.

 

U obrazovnoj strukturi stanovništva Prijepolja starosti preko 15 godina dominira stanovništvo sa osnovnom i srednjom stručnom spremom 50,5% i 44,0 % u korist ženske populacije, dok je učešće stanovništva sa višom i visokom stručnom spremom dostiglo 41,1% u Prijepolju.

Radna sposobnost ženskog stanovništva u Prijepolju je na nivou 49,8 %, dok u strukturi zaposlenih, u Prijepolju apsolutno dominira učešće angažovanih u javnom sektoru koje je na nivou oko 80,0% u Prijepolju. dok je svega 20% zaposlenih u privatnom sektoru.

Prema podacima Opštinske ankete o radnoj snazi iz novembra 2011. godine, stopa nezaposlenosti u Prijepolju bila je (35,9%) što je znatno iznad republičkog proseka (23.6%).

Podaci o prosečnim zaradama u 2010. godine govore da je neto zarada u toj godini u Prijepolju bila 24,557 RSD, dok je prosek za Republiku Srbiju bio 34,142 RSD.

U Prijepolju je svaki četvrti građanin/građanka u kategoriji siromašne populacije, svaki 27 građanin/građanka su korisnici novčane socijalne pomoći, a za 3,8% populacije Opština dotira jedan obrok dnevno.

Prijepolje sa nivoom razvijenosti ispod 50% republičkog proseka spada u devastirana područja. Ovako nizak nivo razvijenosti, uslovljava i lošu situacijom na lokalnom tržištu rada.

Odnos urbanog i ruralnog stanovništva u Prijepolju je u korist urbanog, gde je ruralno oko 36,5% od ukupnog broja popisanog stanovništva. Struktura privrede po broju zaposlenih u pojedinim sektorima ukazuje na dominantnu zastupljenost prerađivačke industrije.

grbOvaj tekst je deo projekta “Obrazovani mladi za bolje Prijepolje” sufinasiran sredstvima opštine Prijepolje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.