Poslodavci do danas treba da donesu plan primene mera protiv korone

iconPrivreda

August 10, 2020

Danas je poslednji rok za sve poslodavce u Srbiji da donesu plan primene mera, u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad u cilju sprečavanja pojave i širenja Covida-19, a inspektori rada će potom kontrolisati firme, kažu u Inspektoratu za rad. Pravilnik, koji je stupio na snagu 11. jula, primenjuje se na svim radnim mestima, izuzev rada na terenu i rada od kuće.

 

Direktor Inspektorata za rad Stevan Đurović je ukazao da postoje situacije u kojima firme koriste agencije da im urade akt procene rizika i dodao da to zaista nije neophodno, budući da taj posao nije komplikovan, jer plan može da sprovede lice koje je u firmi zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu. Ukoliko firma nema tako lice to može da učini bilo ko od radnika i za to mu neće biti potrebno više od sat ili dva vremena, jer su u planu, odnosno tabeli, navedene mere koje su poslodavci dužni da poštuju.

Inspekcija rada će kontrolisati poslodavce, kaže Đurović i dodaje da cilj nije samo kažnjavanje i represivne mere već da se pruži pomoć i savetodavna podrška poslodavcima da što pre počnu sa primenom mera iz plana.

Tokom vanrednog stanja inspektori su podneli 78 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i nekoliko rešenja o zabrani rada.