Privremeno ili stalno ublažavanje nezaposlenosti

04. Maj 2017
Privremeno ili stalno ublažavanje nezaposlenosti

Sredstvima grada Užica i sprovođenjem četiri programa aktivne politike zapošljavanja оve godine oko 150 nezaposlenih lica biće radno angažovano i stupiće u privremeni ili stalni radni odnos.

Za ove mere i programe, predviđene Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje grada Užica za 2017. godinu, izdvojeno je ukupno 20 miliona dinara.  Grad Užice učestvuje sa 11 miliona dinara, a Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Užice  sa devet miliona.

Savet za zapošljavanje grada Užica doneo je odluku o raspisivanju javnih poziva za sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja, tako da pozivi za programe javnih radova i stručne prakse počeli 26. aprila, najavio je  Vidoje Drndarević, član Gradskog veća zadužen za oblast brige o porodici, zdravstva i socijalne politike.

On je dodao da je za program javnih radova izdvojeno oko sedam miliona 274 hiljade dinara, a poziv je otvoren do 19. maja. Sa pet miliona 454 hiljade dinara finansiraće se program stručne prakse koji će biti otvoren do utroška raspoloživih sredstava.

Tim programom, prema rečima direktora Filijale Užice Nacionalne službe za zapošljavanje Zorice Milošević, biće obuhvaćen privatni i javni sektor u odnosu 70 prema 30, kako je definisano Nacionalnim akcionim planom.

Od ukupnog broja ljudi koji će dobiti novac za sprovođenje programa stručne prakse, 70 odsto odnosiće se na privatni sektor, dok će konkursom biti odobrena dodela subvencije za najviše 30 odsto lica za stručnu praksu u javnom sektoru, u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja.

Stručna praksa traje od šest do 12 meseci u zavisnosti od stručne spreme nezaposlenog.

Poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje raspisan je danas 4. maja i trajaće mesec dana. Za one koji imaju ideje da započnu sopstveni biznis grad Užice  je izdvojio pet miliona 454 hiljade dinara.

Inače, lica koja dobiju sredstva imaće ugovornu obavezu da godinu dana obavljaju registrovanu delatnost, uz obavezu obračuna i uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje tih godinu dana.

Javni poziv za dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje teže zapošljivih biće raspisan nakon što se iskoristi novac koji je Nacionalna služba za zapošljavanje opredelila javnim pozivom za tu meru podrške zapošljavanju.

Po tom aktuelnom konkursu NSZ-a, poslodavci dobijaju 150.000 dinara za zapošljavanje teže zapošljivih sa evidencije NSZ, 180.000 dinara za zapošljavanje osobe sa invaliditetom, sa obavezom zaključivanja ugovora na neodređeno vreme. Javni pozivi su objavljeni na zvaničnom sajtu grada i Nacionalne službe za zapošljavanje.