Produžen konkurs za startapove

Autor: ibczlatibor.rs
13. Jun 2022
Produžen konkurs za startapove

Inovacioni biznis centar Zlatibor produžio je rok za prijavu na konkurs za podršku preduzetništvu do 23. juna. Veliki broj prispelih prijava za konkurs koji je prvobitno trebalo da se zaključi 26. maja uslovio je produženje roka, a IBC je učinio dodatni napor da se budžet za ovu namenu uveća. Praktično, to znači da se uvećava mogućnost za dobijanje podrške za veći broj startap preduzeća.

Pravo učešća na konkursu imaju nezaposlena lica sa evidencije NSZ koja imaju dobru ideju za perspektivan biznis, a prioriteti su žene i mladi do 30 godina.

Bespovratna sredstva za start up-ove su određena u iznosima od 300.000,00 do 600.000,00 dinara s tim što kandidati moraju obezbediti minimum 20 % sopstvenog učešća. Sredstva koja se obezbeđuju kao bespovratna mogu se utrošiti na nabavku osnovnih sredstava, ali i za operativne troškove s tim što oni ne mogu biti preći 20% podsticaja.

Star up projekti koji će, na ovaj način, moći da dobiju finansijska sredstava kao i organizaciono tehničku podršku za početak samostalnog biznisa mogu računati na informativno savetodavne usluge IBC u.

Dodatne informacije kandidati mogu se dobiti u prostorijama Inovacionog biznis centra na Zlatiboru, takođe putem telefona : 031/ 3100 322 ili 064/824 06 46, ili e- malom: radivoje.misovic@ibczlatibor.rs

Način konkurisanja je nepromenjen: aplicira se popunjavanjem obrazaca dostupnih u prilozima.

Detaljnije o konkursu možete se informisati OVDE.