Protestom protiv izgradnje nove MHE na vodoakumulaciji Vrutci

Autor: Slavica Panić/nova.rs
09. Mart 2021
Protestom protiv izgradnje nove MHE na vodoakumulaciji Vrutci

Zbog navoda da će u blizini brane Vrutci, sa koje se Užičani snabdevaju pijaćom vodom, biti izgrađena još jedna MHE, u organizaciji Građanske čitaonice “Libergraf”, u Užicu je održan protest. Kako se u blizini brane već nalazi jedna MHE, koja je po svemu sudeći bila uzrok pojave cijanobakterija 2013.godine, zbog čega akumulacija nije korišćena sve do 2019., Užičani strepe od novih posledica.

Predstavnici “Libergrafa” tvrde da se na brani odvijaju pripremni radovi za izgradnju još jedne MHE koja bi ponovo ugrozila vodosnabdevanje Užica. Oni kažu da se u Prostornom planu područja posebne namene “Sliv akumulacije Vrutci”, pored postojeće, nalazi ucrtana još jedna, za sada nepostojeća MHE, ali da se vrši priprema njene gradnje.

“Izvedena je cev promera 1,2 m,  postoji dokumentacija tj. lokacijski uslovi i idejni projekat koji dokazuju da EPS sprema izgradnju MHE snage 1,9 MW koja je pet puta veće snage od postojeće. Protok vode koji bi koristila ta MHE je 4,5 puta veći nego što onaj koji stiže u fabriku za preradu vode. Za sve imamo dokaze. Mi smo poslali zahtev Ministarstvu građevinarstva da izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi da li za te radove treba ili ne treba građevinska dozvola. Nemamo poverenja jer i dok je radila postojeća MHE, kota jezera je bila na katastrofalno niskom nivou, alge su se množile i jezero postajalo crveno”, rekao je na skupu Vladan Sinđić ispred “Libergrafa”.

Sa druge strane, lokalna samouprava grada Užica tvrdi da se radovi na brani Vrutci izvode kroz plan investicionog održavanja koje JVP “Srbijavode” sprovodi kroz godišnji program održavanja brana i inovacija sistema bitnih za normalno funkcionisanje objekta.

“Ovi radovi izvedeni su po projektu Instituta za vodoprivredu ‘Jaroslav Černi’ koji je ujedno i projektant kompletnog sistema vodosnabdevanja grada Užica. Radovima na zatvaračnici temeljnog ispusta, stiče se uslov da se objekat MHE ‘Vrutci’ odvoji sa sistema sirove vode kojim se vrši snabdevanje fabrike vode za potrebe vodosnabdevanja grada Užica. Takođe, podiže se na viši nivo kontrola zahvatanja vode potrebne za rad MHE, koje će sada automatski biti kontolisano iz komandne sobe na brani kojom upravlja JKP Vodovod. Za izvođenje ovih radova JVP ‘Srbijavode’ nije podnelo zahtev za ishodovanje građevinske dozvole jer se radi o radovima koji se realizuju kroz investiciono održavanje, izvode se na objektu koji je na kat.parceli vodnog zemljišta i za koji već postoji građevinska dozvola od 1982. godine na koju se Investitor nadovezuje, shodno radovima koje izvodi”, navodi se u saopštenju lokalne samouprave grada Užica.

Postojeća MHE od 2019. godine nije u funkciji jer JVP “Srbijavode” korisniku MHE nije izdalo vodnu dozvolu za rad pošto uslovi iz prethodne nisu bili ispunjeni. U Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove Grada Užica tvrde da nije upućen nikakav zahtev niti je ova uprava izdala bilo kakav dokument koji se tiče izgradnje nove MHE na teritoriji grada Užica pa ni na području hidroakumulacije “Vrutci”.

“Libergraf” izražava sumnju u navode lokalne samouprave jer, kako kažu, dokumentacija koju poseduju govori suprotno. Zahtevaju da rukovodstvo grada objasni građanima šta se tačno radi na brani Vrutci inače će proteste radikalizovati.