Vlada Srbije finansira kompletnu rekonstrukcije škole u Novoj Varoši

iconNova Varoš

March 24, 2019

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke opština Nova Varoš potpisala je ugovor sa grupom izvođača za kompletnu rekonstrukciju Osnovne škole Živko Ljujić. Ugovorena vrednost radova iznosi 490 miliona dinara, period realizacije je 8 meseci od dana uvođenja u posao.

Prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, predviđena je kompletna rekonstrukcija i sanacija obe zgrade škole i fiskulturne sale, od građevinsko-zanatskih do mašinskih i elektro radova. Nadzor nad izvođenjem ovog posla vršiće opština Nova Varoš, koja će za angažovanje eksternih stručnjaka izdvojiti oko 2,5 miliona dinara. Ovu najveću investiciju u obrazovanju na prostoru Nove Varoši u zadnjih 40 godina finansira Vlada Republike Srbije preko Kancelarije za javna ulaganja. Početak radova planiran je za maj mesec, zbog završetka školske godine.

U drugoj fazi kapitalnog investiranja u OŠ „Živko Ljujić“ planira se izgradja kotlarnice na biomasu koja će povezati 3 zgrade osnovne škole, 2 zgrade srednje škole i gradsku halu. Opština se trenutno nalazi u fazi izrade i pripreme projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa zahtevima i smernicama Kancelarije za javna ulaganja. Projektovana vrednost druge faze radova procenjuje se na 150 miliona dinara.