Kompletno rekonstruisana i asfaltirana Jug Bogdanove ulice

iconUžice

October 13, 2021

Postavljanjem asfalta završena je kompletna rekonstrukcija Jug Bogdanove ulice za koju je iz budžeta grada izdvojeno oko 15 miliona dinara. Pored zamene asfalta u Jug Bogdanovoj ulici urađena je nova podloga, a JKP “Vodovod” uradilo je i nove priključke na vodovodnu mrežu. 

Postavljeni su novi ivičnjaci i urađeni trotoari, kao i prilazi objektima i kućama. Takođe duž cele ulice postavljeni su gelenderi za pešake, a na ulazu u ulicu urađen je potporni zid.

Sve radove vredne oko 15 miliona dinara izvelo je JKP “Niskogradnja” a finansirani su sredstvima iz budžeta grada.