Od 1. do 30. aprila probni popis stanovništva

iconUžice

March 29, 2019

Probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova sprovodi Republički zavod za statistiku u periodu od 1. do 30. aprila 2019. godine. Ova akcija se finansira delom iz sredstava EU, u sklopu projekta IPA 2015 MB,  a delom iz budžeta Republike Srbije. Probni popis 2019. predstavlja deo priprema za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. i neće obuhvatiti celokupno stanovništvo, već samo oko 20.000 domaćinstava i oko 50.000 lica u izabranim delovima pojedinih naseljenih mesta u 51 gradu/opštini. Na području Zlatiborskog okruga Probni popis se sprovodi u opštini Bajina Bašta (naselja Bajina Bašta, Lug i Mala Reka) i u gradu Užicu (naselja Drijetanj i Užice), ističe Mirko Vukomanović, načelnik Odeljenja statistike Republičkog zavoda za statistiku u Užicu. 

Probni popis se organizuje kako bi se pravovremeno testirala sva metodološka, organizaciona i informatička rešenja i instrumenti pripremljeni za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine.  Za razliku od svih dosadašnjih popisa, u kojima su podaci prikupljani popunjavanjem papirnih upitnika, u Probnom popisu 2019. popunjavaće se elektronski upitnici. Biće testirane dve nove metode prikupljanja podataka: samopopisivanje putem interneta i popunjavanje elektronsih upitnika pomoću laptopa.

Metodologija za sprovođenje Probnog popisa usklađena je sa međunarodnim preporukama za popise oko 2020. godine.

Sadržaj Popisnice nije značajnije promenjen u odnosu na Popis 2011. godinu, navodi Vukomanović obrazlažući da popisivači postavljaju uobičajena pitanja koja se odnose na: pol, datum rođenja, mesto rođenja, državljanstvo, nacionalnu pripadnost, maternji jezik, veroispovest, najvišu završenu školu, pohađanje škole, ekonomsku aktivnost, bračni status, broj živorođene dece i dr. Popisivači i druga lica koja učestvuju u prikupljanju i obradi podataka dužna su da kao službenu tajnu čuvaju sve lične podatke građana, naglašava on.

 

Inače, terensko prikupljanje podataka pomoću prenosivih računara sprovodi se tako što popisivači obilaze teritoriju za koju su zaduženi i unose odgovore građana u elektronske upitnike na laptopu. Podaci se na ovaj način prikupljaju od 1. do 30. aprila 2019. godine u svim izabranim naseljenim mestima, osim u Gradu Beogradu, Nišu i Novom Sadu, gde se prikupljanje podataka pomoću laptopova organizuje od 8. do 30. aprila 2019. godine, nakon što se završi akcija samopopisivanja.

Prikupljeni podaci koristiće se za potrebe analize i pripreme Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine i neće se objavljivati.

Treba istaći da posle sprovođenja Probnog popisa 2019. slede aktivnosti na usvajanju Zakona o popisu 2021. godine, obezbeđivanju finansijskih sredstava, usvajanju konačne metodologije, uspostavljanju organizacione strukture, proceni potrebnog broja neposrednih učesnika itd. Sve zemlje članice EU sprovode popis u 2021. godini. U državama regiona popis se sprovodi 2020. i 2021. godine, a popis jedino nije planiran u Bosni i Hercegovini.

Sve informacije o Probnom popisu 2019. mogu se dobiti na sajtu Republičkog zavoda za statistiku i pozivanjem info-centra na sledeće brojeve telefona: 011 2403 196, 011 2403 207, 011 2403 266. Radno vreme info-centra je od 8 do 20  časova, svakog dana, u periodu od 25. marta do 30. aprila, osim 26. i 28. aprila (u dane uskršnjih praznika).


Podsećamo, prema podacima Popisa 2011. godine ukupan broj stanovnika u Zlatiborskom okrugu iznosio je 286 549 stanovnika (muškarci – 141662, žene – 144887), u gradu Užicu iznosio je 78 040 stanovnika (muškarci – 37 874, žene – 40 166), dok je u opštini Bajina Bašta bio 26 022 stanovnika (muškarci – 12 990, žene – 13 032). Prosečna starost u Zlatiborskom okrugu iznosila je 42,3 godine (muškarci – 41,2, žene – 43,4), u gradu Užicu iznosila je 42,5 godina (muškarci – 41,4, žene – 43,5), dok je u opštini Bajina Bašta bila 43,3 godina (muškarci – 42,0, žene – 44,7).