Srbija prva zemlja van EU koja je uvela indeks rodne ravnopravnosti

17. Mart 2016
Srbija prva zemlja van EU koja je uvela indeks rodne ravnopravnosti

Rezultati izveštaja i Indeks rodne ravnopravnosti u Srbiji najbolji su u oblasti moći, a još posla predstoji u oblasti ekonomskog osnaživanja žena  i njihovog zapošljavanja, istakla je Zorana Mihailović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.  Prema njenim rečima, žene čine 52 odsto stanovništva, ali je 30 odsto njihova zaposlenost, a to nije dovoljno.

“O rodnoj ravnopravnosti se može govoriti tek kad zaposlimo žene i one počnu kao i muškarci da primaju platu”, rekla je Mihailović, ističući da je Srbija prva zemlja van EU koja je izradila Indeks rodne ravnopravnosti, kao važan indikator koji treba da pokaže gde smo kada je rodna ravnopravnost u pitanju i na čemu treba  da radimo.

Prema Indeksu rodne ravnopravnosti na zajedničkoj listi sa članicama EU Srbija se nalazi na 22. mestu i na gotovo pola puta ka ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Srbija je po zastupljenosti žena u odlučivanju među 10 najbolje pozicioniranih članica EU i uvođenje kvota na parlamentarnim izborima doprinelo je većem učešću žena u političkom životu.

Glavni izazovi za Srbiju, kao i većinu članica EU, jesu prevazilaženje tradicionalne podele na muška i ženska zanimanja i stvaranje radnih uslova koji su više prilagođeni porodičnom životu.

Indeks rodne ravnopravnosti prati napredak u ostvarivanju rodne ravnopravnosti i pruža ocenu stanja u šest domena- rad, novac, znanje, vreme, moć i zdravlje.