Standardi i svest građana pročišćavaju vazduh

09. Januar 2018
Standardi i svest građana pročišćavaju vazduh

Trenutna situacija sa merenjem kvaliteta vazduha u Srbiji je toliko loša da nam ne omogućava da se na odgovorajući način poredimo ni sa zemljama u regionu, a naročito ne sa razvijenim zemljama Evrope. Podataka ima premalo, ogromna većina mernih stanica iz nacionalne mreže za praćenje kvaliteta vazduha ne radi uopšte, a kvalitet vazduha u Srbiji na zakonom predviđen način je poslednji put utvrđen za 2012. godinu, tvrdi Aleksandar Macura, suosnivač i direktor programa RES fondacija.

macura-225x300

Dodaje da je rešavanje pitanja kvaliteta vazduha ogroman izazov, jer je to pitanje koje bismo najrađe ostavili po strani ako bi smeli da zaboravimo da loš kvalitet vazduha ubija.

Macura navodi da je u cilju popravljanja situacije na podizanju kvaliteta vazduha lokalnim samoupravama potrebna ozbiljna pomoć.

Najveća pomoć se ogleda u donošenju i strogom sprovođenju standarda vezanom za emisije u vazduh i za manje i za veće zagađivače, jer lokalne samoupave tu ne mogu same da reše problem, kaže on.

 

 

Svim državama u regionu predstoji veliki posao kada je unapređenje zaštite vazduha u pitanju. Ono u čemu su sve komšije bolje, mada nisu dovoljno dobre, je merenje kvaliteta vazduha. Uprkos velikim problemima oni su spremniji da ih priznaju i izmere, smatra Macura.

magla i dim

Užice je čini se zaista posvećeno rešavanju ovog problema, ocenjuje Macura ponavljajući da nijedna lokalna samouprava pa ni Užice nema dovoljno kapaciteta da rešava ovaj problem.

Ono na šta, po njegovom mišljenju lokalna samouprava može da se fokusira je borba protiv energetskog siromaštva i smanjenje zagađenja usled grejanja domaćinstava.

Kaže da i civilno društvo svojim kapacitetima ne sme biti zaobiđeno jer taj luksuz ne može nijedna državna uprava sebi da dozvoli.

Uloga inspekcijskih službi je od ogromnog značaja, jer ove službe mogu da pruže važne informacije i da neposredno utiče na smanjenje zagađenja. Ne bih se osmelio da sudim o kvalitetu rada ove službe dok im se ne omoguće maksimalni materijalni i  institucionalni uslovi za rad.

Ne može inspekcija da radi, ako, primera radi, zagađivač zna da sudski proces protiv njega po osnovu zagađenja nikada neće biti poveden ili završen. Takođe inspekcija nema šanse da spreči hiljade domaćinstava koje koriste uređaje sa visokim nivoom emisija.

Donošenje standarda i njihovo strogo sprovođenje u razumnom roku je nezamenljivo. Kada bude postojala društvena volja i snaga da se to desi, inspekcija će moći da da puni doprinos.

Moja

Mislim da mnogo više treba da nas brinu podaci o stanju javnog zdravlja od problema u pregovaranju. Ne dišu stanovnici EU naš zagađeni vazduh ( neki doduše da usled prekograničnog zagađenja).

Možemo međutim reći da EU obraća veliku pažnju na kvalitet vazduha i da su zbog nesprovođenja Direktive o kvalitetu vazduha naše komšije Bugari dospeli pred Evropski sud pravde na kome im je izrečena osuđujuća presuda a dugi niz zemalja čeka postupak pred tim sudom. Poljska je prva sledeća na redu.