Šume nismo nasledili od predaka, pozajmili smo ih od potomaka!

Autor: RAŠ i NALED
21. Mart 2024
Šume nismo nasledili od predaka, pozajmili smo ih od potomaka!

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma „Omorika” poziva predstavnike svih sektora države i društva da se ujedine kako bi sačuvali i unapredili šume koje imamo i poručuju:  Šume nismo nasledili od predaka, pozajmili smo ih od potomaka!

Klimatske promene nisu pred vratima, odavno su u dnevnoj sobi! Šume imaju presudnu ulogu u eliminaciji ugljen-dioksida iz vazduha i zato je njihovo očuvanje među najvećim prioritetima današnjice. Polovinu svih naših šuma čini bukva, a brojni naučni dokazi pokazuju da će do kraja ovog veka, ako se trand porasta temperature ne zaustavi, samo 10% teritorije Srbije imati takve uslove koji su optimalni za rast bukve. Naša najvažnija vrsta je u opasnosti i zato je vreme da se svi sektori društva prihvate svog dela posla.

Srbija je usvojila niz dokumenata koji daju smernice i raspodeljuju radne zadatke u borbi protiv promena klime! Naše je samo da delimo. Već danas!

Ovome dodajemo da prema zvaničnim podacima, u Srbiji je 29% teritorije pokriveno šumama, a za očuvanje zdravlja ljudi, biodiverziteta i ublažavanje klimatskih promena, potrebno je dostići minimum pošumljenosti od 41%. Drugim rečima, u našoj zemlji nedostaje 10,000 kvadratnih kilometara šuma ili 200 miliona stabala, poručuju NALED i Zeleni razvojni centar povodom obeležavanja Svetskog dana šuma.

Treba istaći da drveće ima važnu ulogu u gradovima, pored toga što spušta visoke temperature tokom leta i preterano hlađenje zimi, ublažava efekte olujnih vetrova i time smanjuje naše račune za struju. Jedno drvo uzima ugljen dioksid i daje kiseonik koji je potreban za jednog čoveka godišnje, a procene kažu da svako četvrto dete danas ima probleme sa astmom, što je izazvano nedostatkom zelenila.

Inače, u Evropi najviše šuma ima Švedska, 28 miliona hektara, a slede Finska, sa 22 miliona i Španija sa 18 miliona hektara. Najveći procenat od zemalja u regionu imaju Crna Gora i Slovenija, gde su po dve trećine teritorije pokrivene zelenilom, što ih svrstava među najpošumljenije države u Evropi, podsećaju iz NALED-a.