Užički taksisti će u klupe TŠ “Radoje Ljubičić”

03. Mart 2021
Užički taksisti će u klupe TŠ “Radoje Ljubičić”

Grad Užice je spreman da u saradnji sa Tehničkom školom „Radoje Ljubičić“, omogući prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju taksi prevoznika (preduzetnici i vozači) u cilju usklađivanja poslovanja sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. 

Inače, Članom 87b navedenog Zakona predviđeno je da taksi prevoznici moraju imati zvanje vozača motornog vozila ili zvanje tehničara drumskog saobraćaja, odnosno zvanje vozača specijaliste petog stepena stručne spreme, kao i radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila od najmanje pet godina.

Smatra se da vozač ispunjava navedene uslove i ukoliko ima  kvalifikacionu karticu vozača ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom “95”, kao i sertifikat o stručnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača.


Prijave sa pratećom dokumentacijom podnose se u TŠ „Radoje Ljubičić“ Užice od 8. do 15.marta 2021.godine, u vremenu od 9 do 12 časova. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u prostorijama škole, ili na telefon 512-851.


Ovome dodajemo da u Užicu postoji pet taksi udruženja, a da se usluga taksi prevoza u našem gradu obavlja u oko 350 vozila.