Tehničke službe JKP “Vodovod” u nedeljnom režimu tokom praznika

28. April 2021
Tehničke službe JKP “Vodovod” u nedeljnom režimu tokom praznika

Iz Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod“ obaveštavaju korisnike da će tehničke službe ovog preduzeća tokom nastupajućih praznika radi u nedeljnom režimu rada što podrazumeva da će Dežurna služba (hitne intervencije) raditi od 00 do 24 časa, kao i Fabrika vode, ali i Izvorišta Vrela i Potočanje i Brana Vrutci.

Sektor elektromašinskog održavanja kao i Sektor održavanja vodovodne i kanalizacione mreže rade u formi Pasivnog dežurstva ( od 7 do 22 časa po potrebi i duže)

Ostali sektori JKP „Vodovod“ pravni,ekonomski i tehničko-razvojni neće raditi tokom Vaskršnjih praznika.