Tri godine postojanja i uspešnog rada

Autor: uzice.rs
05. Jul 2022
Tri godine postojanja i uspešnog rada

Gradski centar za usluge socijalne zaštite obeležio je tri godine postojanja i rada, ostavši veran svojoj misiji, da građanima Užica obezbedi efikasnu mrežu usluga socijalne zaštite, koja na kvalitetan način zadovoljava raznovrsne potrebe građana i njihovih porodica u najmanje restriktivnom okruženju.

Ova gradska ustanova osnovana je radi uspostavljanja, razvijanja i pružanja usluga socijalne zaštite građanima iz nadležnosti lokalne samouprave. Trenutno pruža korisnicima devet usluga koje se finansiraju iz budžeta grada Užica.

Pomoć u kući za stare osobe, lični pratilac deteta, dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, personalna asistencija, savetovalište za porodicu, stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju, organizovan prevoz za decu korisnike dnevnog boravka, usluge su koje centar pruža.

Iz godine u godinu broj usluga se povećava, a sve u skladu sa potrebama korisnika.