U opštini Čajetina raste broj novootvorenih preduzeća – pogodan privredni ambijent

09. April 2024
U opštini Čajetina raste broj novootvorenih preduzeća – pogodan privredni ambijent

Na osnovu javno dostupnih podataka objavljenih na sajtu Agencije za privredne registre, u periodu poslednjih nekoliko godina zabeležen je rast broja preduzeća koja rade na teritoriji opštine Čajetina. Na osnovu dostupnih informacija Inovacioni biznis centar Zlatibor je izvršio analizu podataka vezanih za sledeće oblasti: broj aktivnih preduzeća, broj preduzetnika, broj zaposlenih i nezaposlenih, ukupan prihod preduzeća.

Broj registrovanih preduzeća polovinom 2023. iznosio je 294 registrovana društva sa ograničenom odgovornošću, što je rast od 22.5% u odnosu na posmatranu 2020. godinu.

Isti trend rasta broja preduzetnika je takođe izražen, tako da je u istom posmatranom periodu,  a do polovine 2023. godine je bilo registrovano 1250 aktivnih preduzetnika, što je rast od 30% procenata u odnosu na 2020. godinu.

Polovinom 2023. godine bilo je 5 001 zaposlenih osoba na teritoriji opštine Čajetina, što je povćanje od 9.5% procenata u odnosu na 2020. godinu. Istovremeno je broj nezaposlenih u istom periodu bio 404, što je za skoro 12% manje nezaposlenih nego 2020. godine. Prosečna neto zarada je u bila 58.105, 00 dinara, što je rast od 25% procenata u navedenom vremenskom intervalu koji se poredio, a niža prosečna plata od republičkog proseka je posledica tradicionalno nižih plata u sektoru ugostiteljstva.

Ukupan poslovni prihod 216 aktivnih preduzeća je iznosio 28.456.554.000, 00 dinara u 2022. godini, ali se ne može upoređivati sa prethodnim godinama usled negativnog uticaja krize izazvanog virusom KOVID 19, koja je u  velikoj meri umanjila ukupne prihode preduzeća. Ukupan poslovnih prihod 390 aktivnih preduzetnika je istoj godini iznosio 7.094.589.000,00 dinara, i on se odnosi samo na deo od 1201 aktivnog preduzetnika po podacima iz navedene godine, tako da je ukupni prihod koji su ostvarila preduzeća i preduzetnici znatno veći.

U analizi vlasničke strukture uglavnom su preduzća u vlasništvu građana Republike Srbije, mada postoji i manji broj preduzeća u vlasništvu državljanja iz Turske, Rusije, Kine i drugih zemalja.

Iz svega navedenog evidentan je očigledan trend rasta broja preduzeća, rast broja zaposlenih, rast prosečnih neto zarada i rast ukupnih prihoda koja su ostvarila preduzeća, što je pozitivan indikator privrednog razvoja u opštini Čajetina.