Masovno trovanje pasa u Priboju

Autor: danas.rs
01. Avgust 2019
Masovno trovanje pasa u Priboju

Masovno trovanje pasa u Priboju, poslednjih godina, sprovodi se po nekoliko puta. Najnovije, započeto sredinom prošle nedelje, pored uginuća životinja,  izazvalo je jaku reakciju javnosti i polemike. Po prvi put su građani, u većem broju,  policiji podneli  prijave. Otrovani su i neki vlasnički psi.

Opština Priboj je, pre pet godina, usvojila Strategiju rešavanja problema nevlasničkih pasa i mačaka. Trovanje je ovaj put sprovedeno  rasturanjem jakim otrovima zatrovane hrane  po gradu, pa su tako, osim pasa, trovane i mačke, ptice, ježevi i druge životinje koje obitavaju u gradskoj sredini.

– Na osnovu simptomatologije i kliničke slike otrovanog  vlasničkog psa, kojeg smo, u našoj ordinaciji,  pokušali da spasemo, (umirao je 4 sata u najvećoj agoniji), a koji je zatrovanu hranu uzeo na šetačkoj stazi, može se pretpostaviti da se radi o veoma jakom otrovu, (najverovatnije nekom organofosfatnom jedinjenju) koji sigurno legalno ne može da se nabavi .
Četvrtina grama sličnog otrova dovoljna je da usmrti odraslu osobu – objašnjava za naš list Jelena Šipoš, doktorka veterinarske medicine i dodaje, da je rasturanje otrova po gradu, pored toga to je zakonom zabranjeno i kažnjivo, jako opasno po građane, posebno decu koja se često igraju na zelenim površinama. Dr Šipoš upozorava i na opasnost od nesanitarnog odlaganja leševa otrovanih životinja, posebno na mestima iznad podzemnih voda.

Građanima koji su podnosili prijave za trovanje pasa, u policiji je rečeno da će one biti objedinjene u jednu. Neki od njih su u obrazloženju prijave naveli i sumnju da je trovanje organizovano i da je naručeno iz lokalne samouprave.

Na vodećim  lokalnim internet stranicama , vodi se polemika građana. Ne mali broj trovanje pasa opravdava time što su se namnožili i što predstavljaju pretnju za ljude, posebno  decu. Neki opravdanje vide i u velikim novčanim iznosima koje opština izdvaja za odštetu građanima koji su pretrpeli ujede pasa.

U nekim  komentarima  su izražene i sumnje  da se trovanje vrši organizovano, a kao dokazi navođene činjenice  da su na društvenim mrežama objavljene, par dana pre početka,  „insajderske“ informacije da se priprema trovanje, i da je angažovana „firma iz Beograda“, i da je lokalno javno komunalno preduzeće spremno da pokupi leševe.

Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“, Željko Ječmenica, za Sandžak Danas je rekao da to preduzeće ni na koji način ne učestvuje u trovanju pasa i radnici, po prijavi, samo uklanjaju leševe sa gradskog područja.

– Doneta je neka famozna odluka o zoo-higijeni. Rekao sam im da mi nemamo ljude za to, ni sredstva, niti smo se kad bavili sa tim . Mi nemamo nikakva saznanja o trovanju životinja, samo te uginule životinje odnosimo na deponiju  i gore ih prekrijemo zemljom. U vezi ovog problema, policija je kontaktirala jednog našeg poslovođu – ističe Ječmenica.

Sonja Ćirković, predsednica pribojskog Udruženja za zaštitu životinja, „Šapa  prijateljstva“, kaže da su oni imali uveravanja da će donesena  Strategija početi da se sprovodi, ali da se to očigledno nije desilo. Najavila je da će udruženje pokrenuti peticiju građana kojom će se zahtevati rešavanje ovog problema.