Ugalj i intenzivan saobraćaj naročito zagađuju vazduh

17. Decembar 2018
Ugalj i intenzivan saobraćaj naročito zagađuju vazduh

Problem zagađenja vazduha u našem gradu izuzetno je kompleksan i uzrokovan je većim brojem različitih faktora među kojima dominira sagorevanje fosilnih goriva u gradskim i individualnim kotlarnicama i emisija štetnih gasova poreklom od saobraćaja. Značajan uticaj na zagađenje ima i specifična geografska konfiguracija grada koji se nalazi u kotlini reke Đetinje što uzrokuje nepogodne klimatske posledice poput temperaturne inverzije, zbog čega je ovo kompleksan i teško rešiv problem, ističe se u saopštenju Zelenog saveta grada Užica.

Zeleni savet smatra da se primenom adekvatih mera i aktivnosti, može doprineti smanjenju problema.
Osim centralizovanih sistema grejanja, većeg instalisanog kapaciteta, Savet ističe ključni značaj pojedinca kako kao učesnika u procesu zaštite životne sredine, tako i kao učesnika u nastanku problema zagađenja vazduha.

Zeleni savet  u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha posebno u periodu povećanog zagađenja, uzrokovanog nepovoljnim klimatskim prilikama poziva Užičane da  ne koriste ugalj kao energent i smanje upotrebu automobila,kao i da ne koriste otpadne materijale kao energente (plastika, guma, tekstil itd.), a da  pepeo nakon loženja odlažu u posude pored kontejnera posebno za to namenjene.

Zbog toga Savet ovim putem poziva sve naše sugrađane da u skladu sa svojim mogućnostima daju lični doprinos u rešavanju ovog problema.

U saopštenju se navodi da Savet podržava aktivnosti koje je grad do sada sproveo, ističući  konkurs iz oblasti energetske efikasnosti namenjen individualnim domaćinstvima, zatim konverziju većinskog dela kotlarnica Gradske toplane i gasifikaciju grada uz očekavanja da se u istom pravcu aktivnosti i nastave.

Iz Zelenog saveta podsećaju da je u skladu sa obavezama predviđenim Zakonom o zaštiti vazduha, izrađen Plan kvaliteta vazduha za Užice, koji je u proceduri dobijanja saglasnosti od strane nadležnog Ministarstva, nakon čega sledi njegovo usvajanje na gradskoj skupštini. Planom su predviđene mere i aktivnosti za dostizanje graničnih vrednosti parametara kvaliteta vazduha, sa vremenskim rokovima za njihovo sprovođenje. Obzirom da su mere predviđene Planom istovetne merama koje je Savet sačinio u cilju smanjenja zagađenja vazduha, Savet je dao pozitivno mišljenje na pomenuti dokument uz podršku gradu za dosledno sprovođenje istog.


Savet još jednom poziva sve pravne subjekte koji imaju sedište na teritoriji grada Užica i kojima je grad osnivač na obavezu korišćenja gasa kao energenta u periodima povećanog zagađenja (od 15. novembra do 15. februara) propisanu Odlukom o korišćenju gasa kao primarnog energenta i poziva i sve privredne subjekte da se priključe inicijativi, da korišćenjem ekoloških energenata daju svoj doprinos smanjenju zagađenja.


Takođe, ističu  značaj rada inspekcije i predlažu  pojačan inspekcijski nadzor u periodu povećanog zagađenja vazduha.