Unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse

16. Januar 2022
Unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse

UNICEF u Srbiji u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz stručnu podršku i partnerstvo sa Gi Group, vodećom internacionalnom kompanijom koja pruža konsultantske usluge iz oblasti ljudskih resursa, i partnerima implementira projekat Unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse.

Cilj projekta je da se kroz program radnih praksi podrži društvena i ekonomska inkluzija mladih, posebno mladih iz osetljivih grupa, pružajući im priliku za obuku, razvoj veština i znanja traženih na tržištu rada.

Aktuelni trendovi na tržištu rada u Srbiji pokazuju da će potreba za svežim, mladim kadrom kontinuirano rasti kod poslodavaca iz svih sektora, te Vas stoga pozivamo da iskoristite priliku i uključite se u ovaj program koji sadrži inovativna rešenja za povezivanje mladih sa potencijalnim poslodavcima davaocima praksi.

Program poslodavcima pruža mogućnost za angažovanjem mladih kroz radne prakse u skladu sa sopstvenim potrebama održivosti, rasta i razvoja, društveno odgovorno poslovanje koje obuhvata uključivanje mladih u savremene tokove tržišta, uz pružanje šanse i podrške mladima iz osetljivih grupa.

Program ima za cilj pružanje radnih praksi mladima do 30 godina koji se ne školuju, ne obučavaju, niti su zaposleni, a stekli su srednji, viši ili visoki stepen stručne spreme, kao i osnovno obrazovanje. Program podrazumeva obuku mladih kroz namenski razvijenu online platfromu za učenje kako bi se prilagodili radnom okruženju i stekli neophodne veštine, i realizaciju radnih praksi.

Poslodavci koji se uključe u program imaju mogućnost selekcije obučenih mladih praktikanata, na osnovu potreba za kadrom određenih profila u okviru svoje kompanije i pružanja radne prakse u trajanju od dva meseca za odabrane praktikante. Za potrebe realizacije projekta Gi Group je razvila posebnu platformu za prijavu kao i online programe obuka za unapređenje zapošljivosti mladih.

VREMENSKI OKVIR
Poziv je otvoren od 5. novembra 2021. godine, a najkasnije do 31. avgusta 2022. godine poslodavci treba da odaberu i zaključe ugovor o sprovođenju radne prakse sa izabranim praktikantima. Prijava za učešće se obavlja putem online platforme kreirane za ovaj projekat, na kojoj će poslodavci moći da urade predselekciju kandidata iz baze prijavljenih.

Detaljnije informacije OVDE.