„Unapredi poslovanje preduzeća“

13. Decembar 2021
„Unapredi poslovanje preduzeća“

Program Evropske unije (EU) za lokalni razvoj, EU PRO Plus objavio je javni poziv za projekte organizacija za podršku poslovanju (OPP) koji treba da doprinesu konkurentnosti i održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i preduzetnica u regionu Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije. Projekti sa kojima konkukurišu organizacije treba takođe da doprinesu i izlasku preduzeća na nova tržišta, uvođenju standarda kao i povećanju sposobnosti malog biznisa da se oporavi i bude otporniji na negativane uticaje pandemije kovida 19.

Evropska unija je za ovaj poziv opredelila 500.000 evra, a pravo učešća imaju regionalne razvojne agencije, biznis inkubatori, naučno-tehnološki parkovi, klasteri, poslovna udruženja, privredne komore, kao i istraživačke i visokoškolske ustanove. Poziv je otvoren do 2. februara 2022. godine.

U okviru poziva, pojedinačni projekti organizacija mogu da dobiju podršku u visini od 20.000 do 50.000 evra, dok organizacije svoje projekte treba da usmere, između ostalog, na digitalizaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća, ozelenjavanje njihovog poslovanja i uvođenje cirkularne ekonomije, standardizaciju i sertifikaciju za standarde kvaliteta, marketing i širenje na nova tržišta, pristup izvorima finansiranja kao i na povećanje otpornosti malog biznisa.

Više informacija o ovom pozivu kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na internet stranici EU PRO Plus programa, a četiri info-sesije će tokom decembra biti održane uživo i u onlajn formatu prema dole navedenom rasporedu.

RASPORED ODRŽAVANJA INFORMATIVNIH SESIJA

Info-sesije koje će biti održane uživo:

  • 17. decembra 2021. godine sa početkom u 11 časova u hotelu Tami Residence, u Nišu

  • 23. decembra 2021. godine sa početkom u 11 časova u hotelu Palisad, na Zlatiboru.

Onlajn info-sesije možete pratiti preko Google meet platforme na sledećem linku:

  • 21. decembra 2021. godine od 11 do 13 časova,

  • 24. decembra 2021. godine  od 11 do 13 časova.

Za učešće na info-sesijama možete se prijaviti putem sledećeg linka.

Broj učesnika na info-sesijama koje se organizuju uživo je ograničen i stoga je registracija obavezna.

Aktivnosti EU PRO Plus programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa 40 miliona evra. Program, čiju realizaciju vodi Ministarstvo za evropske integracije, ima za cilj da doprinese poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapređenju socijalne infrastrukture i kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi UNOPS.