Uspostavljanje inovativne socijalne usluge za osobe sa invaliditetom u gradu Užicu

02. Februar 2021
Uspostavljanje inovativne socijalne usluge za osobe sa invaliditetom u gradu Užicu

Grad Užice u partnerstvu sa Udruženjem invalida cerebralne i dečje paralize Užice otpočeo sa pilotiranjem i uspostavljanjem inovativne socijalne usluge „Inkluzivni savetodavno-edukativni i socio-terapijski centar za podršku deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama u gradu Užicu“.

Inkluzivni centar se razvija u okviru projekta podržanog u okviru Javnog poziva „Podrška razvoju inovativnih pristupa za socijalno uključivanje“ koji je Tim za socijalno uključivanje Vlade Republike Srbije raspisao, uz podršku Vlade Švajcarske. Inovativna usluga Inkluzivnog centra odvijaće se kroz nekoliko različitih komponenti: osamostaljivanje, savetodavno – psihološka podrška OSI i članovima njihovih porodica, fizioterapeutske usluge, rad sa logopedom i kreativno motorički segment.

Inkluzivni savetodavno-edukativni i socio-terapijski centar za podršku deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama u gradu Užicu obuhvata sledeće programe: Program sticanja životnih veština i usvajanja zdravih stilova života, savetodavna i psihološka podrška odraslim osobama sa invaliditetom i porodicama osoba sa invaliditetom, terapeutski program, „Defektološki kutak“ – logopedski program, kreativni i radno-okupacioni program.