Vežba evakuacije pokazala spremnost ljudi i dobru organizaciju na Gold gondoli

Autor: cajetina.org.rs
04. Maj 2021
Vežba evakuacije pokazala spremnost ljudi i dobru organizaciju na Gold gondoli

U organizaciji JP „Gold Gondola“ u saradnji sa Gorskom službom spasavanja Srbije, nedavno je organizovana  vežba  evakuacije putnika na liniji „Gold Gondola“, sa popunjenosti kabina od 30 %. Cilj vežbe je bio da se uvežbaju procedure same evakuacije, odnosno da se sinhronizuje rad JP „Gold Gondola“, Gorske službe spasavanja Srbije kao i drugih službi kao što su policija, vatrogasci, dom zdravlja  i drugih koji treba da uključeni u ovu vežbu.

 

Na terenu je bilo prisutno 10 spasilačkih ekipa sa oko 50 spasilaca. Plan je bio da se evakuišu putnici iz 13 kabina iznad Ribničkog jezera i u pravcu Zlatibora. Planirano vreme vežbe je dva do tri sata, a s obzirom na to kako se situacija odvijala, sama vežba  evakuacije završena je za nešto više od sat vremena što dovoljno govori o spremnosti ljudi i  dobrom planiranju. Nakon vežbe biće urađena analiza , da bi se videli eventualni nedostaci koji bi se što pre otklonili, a ono što je bilo dobro da se zadrži i unapredi. Što se tiče evakuacije i aktivnosti u kriznim situacijama, sam plan akcije uradila je Gorska služba spasavanja Srbije sa JP „Gold Gondola“. Plan vežbe urađen je u skladu sa dokumentima koje poseduje JP „Gold Gondola“.

Opis evakuacije je sledeći: U skladu sa aktima koje se tiču procene rizika bezbednosti i aktivnosti u kriznim situacijama samu vežbu je pokrenuo izvršni direktor Milomir Tucović kao odgovorno lice, kontaktirajući službe GSS-a koji su dalje preuzeli alarmiranje svojih zaposlenih koji su bili na terenu, i aktiviranjem pripadnika svoje službe da se što pre pokrene plan evakuacije. Spasioci GSS-a se popenju na stub i spuste se takozvanim „kolicima“ na krov kabine.


Kabina se otvara sa spoljne strane i spasilac ulazi u kabinu i putnike, odnosno „markirante“, stavlja u sigurnosne pojaseve, odakle ih užetom spušta do zemlje gde ih čeka drugi spasilac. On ih odvezuje i ponovo uže vraća gore u kabinu, za naredne putnike. Taj proces se ponavlja dok se ne isprazni kabina. Kada se završi evakuacija svih putnika iz kabine, spasilac GSS-a se vraća na prethodni stub ili ide dalje, ukoliko se ukaže potreba, niz trasu do naredne kabine.


Na vežbi su evakuisani ljudi iz 13 kabina, a u kabinama je bilo dvoje do četvoro „markiranata“, odnosno volontera za evakuaciju. Vežba je u potpunosti uspela, što je i analiza pokazala. Zaposleni „Gold Gondole“ izrazili su svoje zadovoljstvo dobrom organizacijom kao i saradnjom sa GSS-om i drugim službama koje su učestvovale u ovoj vežbi.