Više od polovine srednjoškolki u Srbiji bilo je izloženo digitalnom nasilju

Autor: dijalog.net
12. Avgust 2020
Više od polovine srednjoškolki u Srbiji bilo je izloženo digitalnom nasilju

Više od polovine srednjoškolki u Srbiji bilo je izloženo onlajn komentarima seksualne sadržine, a gotovo svaka deseta je doživela da neko objavi onlajn njene fotografije ili video koje je toj osobi privatno poslala.

To pokazuju rezultati ankete o digitalnom nasilju i mladima koju je sproveo Autonomni ženski centar (AŽC) u okviru svoje višegodišnje kampanje “Mogu da neću Ljubav nije nasilje“.

Sa druge strane, više od polovine momaka istog uzrasta bilo je izloženo onlajn pretnjama fizičkim nasiljem, a njih 15 odsto je doživelo pritisak da gledaju pornografiju ili učestvuju u činovima inspirisanim pornografijom.

Trećina devojaka kaže da je gotovo svaki vid digitalnog nasilja koji im se desio više puta počinio njihov aktuelni ili bivši partner, i češće od momaka ističu da su se osećale bespomoćno i uplašeno, dok momci češće ističu da to nisu doživeli kao važnu stvar.

Podaci pokazuju i da je više od trećine mladih oba pola bilo izloženo dobijanju neželjene fotografije nečijih intimnih delova tela u inboks.

“Skoro trećina devojaka i momaka ističe da je devojka čije su gole fotografije završile na internetu sama kriva za to što se dogodilo“, rekla je Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra uz objašnjenje da je reč o snažnim patrijarhalnim uverenjima po kojima su žene krive za nasilje koje su pretrpele, a ne onaj ko je nasilje počinio.

“Rezultate ankete o digitalnom nasilju i mladima posebno je značajno danas posmatrati kroz prizmu trenutne situacije sa pandemijom i povećanim vremenom koje mladi provode na internetu. Zato je važno ne umanjivati iskustva mladih i uložiti dodatne resurse u podršku i zaštitu onima koji su izloženi bilo kom vidu digitalnog nasilja“, dodala je Pavlović.

U istraživanju je učestvovalo 248 mladih iz Beograda, Novog Sada, Pančeva, Paraćina i Prijepolja i, iako nije reč o reprezentativnom uzorku, ono može poslužiti kao uvid u stanje na terenu i kao osnov za produbljivanje teme i nova istraživanja.

Pored predstavljanja ove ankete, u okviru kampanje “Mogu da neću Ljubav nije nasilje!” lansirana je i veb stranica Nechupedia gde se mladi ljudi mogu edukovati o digitalnom nasilju.