Voda sa Vrutaka higijenski ispravna za piće

18. Februar 2019
Voda sa Vrutaka higijenski ispravna za piće

Danas od 14 časova prestala je isporuka pijaće vode cisternama pošto je na osnovu izvršenih laboratorijskih analiza sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja doneo rešenje u kome se konstatuje da je voda za piće higijenski ispravna sa stanovišta ispitivanih parametara,  saopštio je Gradski štab za vanredne situacije. U informaciji dostavljenoj medijima se navodi da se voda iz gradskog vodovoda može koristiti za piće i pripremu hrane saglasno Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. 

voda za piće

Gradski štab za vanredne situacije se zahvaljuje građanima, privrednim i drugim subjektima na strpljenju i pomoći koju su pružili u predhodnom periodu.

Posebnu zahvalnost Gradski štab za vanredne situacije upućuje Crvenom krstu Srbije, javno komunalnim preduzećima iz susednih opština i grada Užica, Sektoru za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, Vojsci Srbije, DVD Užice i drugim subjektima i pojedincima koji su bili angažovani na sprovođenju aktivnosti isporuke pijaće vode.