Za čistiji vazduh Užica

Autor: Grad Užice
29. Januar 2020
Za čistiji vazduh Užica

Užice je jedna od retkih lokalnih samouprava koja je u prethodnom periodu preduzela veliki broj mera i aktivnosti u cilju smanjenja zagađenja vazduha. Gradonačelnik Užica Tihomir Petković istakao je da se gradsko rukovodstvo ovim problemom bavi godinama, i da uz jasan plan, sprovodi konkrente mere i izdvaja mnogo više novca u budžetu od drugih gradova za realizaciju istih.

Kako navodi prvi čovek lokalne samouprave, Užice je grad koji prednjači po urađenom u ovoj oblasti u odnosu na druge, i ima punu podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine i Vlade, da u narednih nekoliko godina podigne kvalitet vazduha u našem gradu na znatn0 viši nivo.

„Prva mera koju ćemo realizovati jeste da na sledećoj sednici Skupštine grada, rebalanskom budžeta dvostruko uvećamo sredstva namenjena za subvencionisanje unapređenja energetske efikasnosti na individualnim i kolektivnim stambenim objektima. Tim sredstvima se sufinansiraju ugradnja stolarije, termička izolacija i nabavka kotlova na gas i pelet. Cilj ovog projekta, koji smo pokrenuli prvi u Srbiji 2015. godine, jeste smanjenje štetnih emisija kroz uštede u energentima i korišćenje ekoloških goriva. Povećan budžetski prihod zadnjih dana decembra omogućio nam je dvostruko veće izdvajanje za ovaj značajan projekat, koji za cilj ima poboljšanje kvaliteta vazduha. Za ove namene smo od 2015. godine do danas izdvojili oko 50 miliona dinara i time finansirali ulaganja u preko 600 objekata, a samo za ovu godinu izdvajamo 40 miliona dinara i na taj način ćemo obezbediti da se radi dodatnih oko 400 objekata.“-navodi gradonačelnik Petković.

Petković je rekao da, kada je reč o drugoj meri, Užice će uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine kroz projekat „Udahnimo život prirodi“, ove godine pošumiti oko 10 hektara na teritoriji grada, a da je prošle godine u saradnji sa Ministarstvom pošumljen zeleni pojas u užem centru grada na površini od 5,2 hektara.

Treća mera se odnosi na dalju gasifikaciju grada i konverziju kotlarnica na gas.

„Do kraja februara, najkasnije tokom marta ove godine očekujemo finansijsku pomoć Vlade, Ministarstva za zaštitu životne sredine i Ministarstva finasija u iznosu od oko 80 hiljada evra za radove na konverziji kotlarnice u Centru za majku i dete sa mazuta na gas. Ova kotlarnica, koja greje i Dom zdravlja Užice, jedan je od većih zagađivača u javnom sektoru u centru grada.

Iz budžeta grada ove i naredne godine izdvajamo po 50 miliona dinara, ukupno preko 800 hiljada evra za dve godine, za izradu projektne dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju Zdravstvenog centra. Preko Kancelarije za javna ulaganja naredne godine finansiraće se radovi konverzije kotlarnice Zdravstvenog centra sa mazuta na biomasu i gas. Vrednost te investicije je oko milion evra i ova kotlarnica je takođe jedan od većih zagađivača u ovom delu grada. Ovih dana se završava projekat finansiran od JKP „Gradska toplana“ za izgradnju kotlarnice na Međaju koja će omogućiti da se gasom zameni postojeći preostali kapaciteti gde se koristi mazut kao gorivo i time se celokupni kapacitet Gradske toplane kao najvećeg potrošača energenata u javnom sektoru prebacuje na gas. Procenjena vrednost ove investicije, za čiju realizaciju nam je neophodna pomoć Vlade ili stranih donatora, je oko 5 miliona evra i ubrzano radimo na obezbeđenju finansiranja.“-naveo je gradonačelnik.

Naredna mera o kojoj je gradonačelnik pričao je smanjenje uticaja saobraćaja na kvalitet vazduha.

„Tokom ove godine, završetkom Studije taksi prevoza, izgradnjom parking garaža, kružnih raskrsnica, realizacijom projekta javno-privatnog partnerstva u oblasti javnog gradskog prevoza čime ćemo uvesti autobuse koji koriste gorivo visokih ekoloških standarda, jednim delom ćemo suzbiti negativan uticaj saobraćaja na zagađenje vazduha.Da bismo stigli do zdravog vazduha u gradu biće neophodno puno energije i novca za edukaciju građana, za znatno povećanje broja domaćinstava koja se priključuju na sistem daljinskog grejanja ili na gas, izgradnju obilaznice prema Bajinoj Bašti, što u planu kvaliteta vazduha, na koji smo dobili saglasnost od Ministarstva, imamo jasno definisano kao prioritete.“

„Ovih dana otvaramo novu stranicu na sajtu Grada koja će biti posvećena isključivo aktivnostima vezanim za poboljšanje kvaliteta vazduha, a uporedo krećemo i sa uključivanjem građana u akciju pošumljavanja i sprovođenje drugih mera u cilju smanjenja zagađenosti.“-navodi gradonačelnik.

Dunja Đenić iz Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Grada Užica navela je da je Užice jedan od retkih gradova u kome se monitoring vazduha sprovodi već 30 godina, u okviru lokalne i državne merne mreže, i da je to ono što je najznačajnije kad se donose odluke o preduzimanju mera za poboljšanje kvaliteta vazduha.

„Naši sugrađani su imali sve vreme tačne, egzaktne podatke o kvalitetu vazduha do kojih su mogli da dođu kako na zvaničnoj stranici Grada Užica, tako i na stranici Zavoda za javno zdravlje Užice, koji i vrši monitoring kvaliteta vazduha. U okviru automatske merne stanice na zahtev Grada izvršeno je dodatno opremanje i sada naši sugrađani imaju priliku da prate satne podatke u realnom vremenu o kvalitetu vazduha.“

Grad Užice, kako navodi Svetlana Drakul, rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, ima Lokalni registar izvora zagađivanja u kome su evidentirani lokalni zagađivači, uglavnom kotlarnice manjih privrednih subjekata sa teritorije grada Užica, dok najveći privredni subjekti našeg grada podatke dostavljaju nacionalnom registru izvora zagađivanja.