Za nova vozila za taksiste 2,5 milijardi dinara iz republičkog budžeta

17. Februar 2021
Za nova vozila za taksiste 2,5 milijardi dinara iz republičkog budžeta

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza, a u budžetu za 2021. godinu predviđena su sredstva u visini od oko 2,5 milijardi dinara za oko 2 200 taksi vozila.

Tom uredbom je propisano da pravo na subvencionisanu nabavku putničkih vozila imaju preduzetnici i privredna društva koja obavljaju delatnost taksi prevoza kao javnog prevoza u skladu sa odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, saopštila je Vlada Srbije.

Kako se navodi, kao i uredba koja je usvojena prethodne godine i ova predviđa bespovratna sredstva koja se odobravaju taksi prevoznicima u dinarskoj protivvrednosti od 8.000 evra za nabavku novih vozila za obavljanje ove delatnosti.

Planirano je da se subvencija sprovodi do 2022. godine, što znači da će vozni park za ove tri godine, u većem delu biti zamenjen, navodi se u saopštenju i dodaje da je u toku 2020. godine obezbeđeno oko 550 miliona dinara za kupovinu 450 novih vozila.