Za odmor u ovoj godini 100 000 vaučera

01. Januar 2022
Za odmor u ovoj godini 100 000 vaučera

 Vlada republike Srbije je budžetom za 2022.godinu za turističke vaučere opredelila 500 miliona dinara, a sredstva su dovoljna za 100.000 vaučera. Pravo na vaučer za odmor u iznosu od pet hiljada dinara imaju lica čija plata je manja od 70.000 dinara, kao i penzioneri i nezaposlena lica koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. 

Sistem eTurista je modifikovan, kako bi se omogućila elektronska prijava ugostitelja za ovaj program. Takođe, rezervacije za odmor će sada biti generisane preko sistema eTurista.


Vaučeri u vrednosti od pet hiljada dinara mogu koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta ili mesta studiranja korisnika vaučera, sve do 20. novembra 2022. godine.

Prijave počinju od danas 1. januara 2022. zaključno sa 15. oktobrom 2022. godine, a potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana.


Rezervacija smeštaja se vrši kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji. Lista ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera biće objavljena na internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija najkasnije 31. decembra 2021. godine, i biće dva puta sedmično ažurirana.

“Mi smo spremni za prijem zahteva gostiju. Interesovanje postoji. Ostaje samo da vidimo kako će sistem funkcionisati. Ove godine se potvrde o rezervaciji izdaju preko sistema eTurista, pa će nam trebati malo vremena da se uhodamo. Gosti nam se mogu obratiti sa zahtevima već od 1.januara. Mi ćemo pripremiti potvrde o rezervaciji tako da gosti već prvog radnog dana a to je 4.januar mogu da se prijave za vaučere”, rekla je Mirela Aslani, iz Vile As.

Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom i načinima realizacije šeme dodela vaučera zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs.