Za projekat Svetske banke za poljoprivrednike najviše prijava iz Zlatiborskog okruga

Autor: agrosmart.net
03. Oktobar 2021
Za projekat Svetske banke za poljoprivrednike najviše prijava iz Zlatiborskog okruga

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović sastao se sa Nikolom Pontarom, šefom kancelarije Svetske banke u Republici Srbiji koji se na ovoj dužnosti nalazi od nedavno. Dva zvaničnika su se upoznala i razmenila mišljenja o aktuelnim projektima koje Svetska banka finansira u našoj zemlji.

Sagovornici su ocenili da je od izuzetnog značaja to što se na konkurs za poljoprivrednike u okvuru Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije koji se finansira iz kredita Svetske banke, poznat pod nazivom 50:40:10 javio veliki broj poljoprivrednika. To govori o trendu razvoja poljoprivrede Srbije ali i potvrđuje da su ovakvi projekti korisni za sektor.

Kada je u pitanju prvi konkurs sledi izdavanje rešenja podnosiocima koji su iznad crte i upućivanje u drugi korak. U drugom koraku korisnici moraju da obezbede biznis plan, pismo o namerama iz poslovnih banaka da su spremne da kreditiraju korisnika i ostalu dokumentaciju, a potom će se ići na potpisivanje ugovora sa onima koji ispune tražene zahteve.

Prema podacima resornog Ministarstva podneto je 2316 prijava od čega se 2085 odnosi na nabavku novih traktora ili na novi traktor i ostalu opremu što je čak 90% svih zahteva.

Od ukupnog broja aplikanata 67 su pravna lica a 2249 fizička lica, a kada je u pitanju pol 1505 zahteva podneli su muškarci a 742 žene.

Zlatiborski okrug ima najveći broj podnetih zahteva 16,75% što je očekivano jer se u tom regionu dominantno bave voćarskom proizvodnjom, a ovaj poziv se upravo odnosi na sektore voćarstva i povrtarstva.