Završena obuka za volontere u Čajetini

18. Maj 2023
Završena obuka za volontere u Čajetini

Poslednjeg aprilskog vikenda u čajetinskoj biblioteci su održane druga i treća radionica u okviru trodnevne obuke za mlade volontere za podršku deci sa smetnjama u razvoju u opštini Čajetina u kriznim situacijama. Ovim je završen obrazovni program za mlade u okviru projekta Partnerstvo u zajednici – rešenje krize, koji realizuje udruženje Zlatiborski krug u saradnji sa opštinom Čajetina.

Obuka za mlade je zamišljena i realizovana kao osposobljavanje mladih za volonterski rad i vršnjačku edukaciju, kako bi učesnici svojim drugarima iz srednje škole i 7. i 8. razreda osnovne škole mogli da prenesu iskustvo i stečeno znanje o pružanju podrške deci sa smetnjama u razvoju, naročito u kriznim situacijama.

Kako naglašava koordinatorka projekta i predsednica Zlatiborskog kruga, Zorica Milosavljević, za realizaciju obuke su izabrane osobe sa velikim iskustvom u radu sa mladima i sa znanjem o potrebama i pravima dece sa smetnjama u razvoju, Jelena Žunić Cicvarić iz Užičkog centra za prava deteta i Aleksandra Mutavdžić iz osnovne škole „Miodrag V. Matić“ za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju u Užicu. One su učesnicima kroz teorijski i praktičan rad predstavile specifičan položaj osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, vezano za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava i potreba i teškoće u kretanju, informisanju, obrazovanju i socijalizaciji.

Jelena Žunić Cicvarić ističe da su učesnice bile aktivne i jako zainteresovane za rad i da su sve tri radionice protekle u kreativnoj atmosferi, a da su nakon ove obuke one spremne za dalje učenje i učešće u volonterskim aktivnostima u okviru Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ u Čajetini.

Obuka za mlade volontere je deo edukativnog programa za relevantne grupe uključene u poboljšanje položaja osoba sa smetnjama u razvoju u opštini Čajetina i pronalaženje adekvatnih odgovora na njihove potrebe u vanrednim situacijama, što je i cilj projekta Partnerstvo u zajednici – rešenje krize. Zlatiborski krug, koji je pružalac usluge socijalne zaštite Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u Čajetini, osmislio je ovaj projekat kako bi se pronašao sistematski pristup problemu podrške osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u vreme vanrednih i kriznih situacija.

 

Cilj Zlatiborskog kruga će se ostvariti i izradom Protokola za pružanje podrške  osobama sa smetnjama u razvoju u kriznim situacijama, a svim planiranim obukama se obezbeđuje kontinuirana podrška deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti ali i kroz vršnjačku edukaciju i volonterizam mladih.

Projekat „Partnerstvo u zajednici – rešenje krize“ je pionirski poduhvat u Srbiji i služiće kao primer dobre prakse za unapređenje i poboljšanje položaja osoba sa smetnjama u razvoju u lokalnoj zajednici, u Srbiji i širem okruženju. Projekat traje godinu dana, do polovine novembra 2023. a  podržavaju  ga Evropska unija i Vlada Republike Srbije kroz program EU PRO Plus.

Fotografije u tekstu—Zlatiborski krug