Paketi pomoći za najsiromašnije Užičane

27. Mart 2020
Paketi pomoći za najsiromašnije Užičane

Štab za vanredne situacije Grada Užica u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom obezbedili su pakete pomoći najsiromašnijim Užičanima. Podela je započeta u utorak i trajaće ove i naredne sedmice, a prvo se dele paketi na teritoriji grada i Gradske opštine Sevojno, a kako budu pristizali spiskovi sa sela, tako će se deliti i na tom području. Sekretar Crvenog krsta Užice Dragomir Ćitić navodi da je zbog situacije sa korona virusom i bolje organizacije podele, uvedena novina koja podrazumeva da korisnici mogu doći po paket samo na poziv Centra za socijalni rad kako se ne bi stvarale gužve.


Centar za socijalni rad na evidenciji ima 1200 korisnika, a napravljeni su spiskovi tih korisnika po prioritetima kako bi paketi prvo stigli do onih najugroženijih.


„Kriterijumi kojima smo se vodili pri određivanju prioriteta su da su to lica starija od 65 godina koja nemaju nikakva primanja, to su staračka i samačka domaćinstva. Uglavnom se radi o korisnicima novčane socijalne pomoći, samohranim majkama i očevima, romskim porodicama. Prvih 400 paketa koji se dele ovih dana odabrano je upravo na taj način“- navela je Ana Urošević, direktorka Centar za socijalni rad.

„U ovim teškim trenucima kada ceo svet, naša država pa i grad Užice, vode jednu ozbiljnu i, rekao bih, presudnu borbu za svaki ljudski život, imamo jedan drugi aspekt u našem društvu, imamo ljude koji veoma teško žive, koji su težeg materijalnog položaja i koji su taj problem imali i pre ove situacije. Sa druge strane, ovih dana nam se javljaju ljudi koji su zbog novonastale situacije dospeli u težak materijalni položaj“, istakao je Branislav Mitrović, predsednik Skupštine grada Užica prilikom podele paketa.