Ekološke učeničke uštede

18. Novembar 2017
Ekološke učeničke uštede

Projekat “Ja selektujem! A ti?”, koji su podržali Miistarstvo zaštite životne sredine i grad Užice informisaće građane o rezultatima prekograničnog projekta koji je realizovan u Užicu i Tuzli 2013. i 2014. godine, u osnovnim i srednjim školama kada su postavljene kante za primarnu selekciju otpada.

Zahvaljujući upravo tom projektu selektovan otpad iz škola u Užicu, preuzima Regionalna deponija “Duboko” i beleži podatke o količinama.

image

Na osnovu podataka koje nam dostavljaju, zaključili smo da su ekološke uštede značajne, ali nastavnici biologije, članovi Udruženja “Opstanak”, znaju da bi ti podaci bili mnogo puta značajniji ukoliko bi se primarna selekcija odvijala i na teritoriji grada, ističe master biolog Dušica Ristović, zamenik predsednika Udruženja nastavnika “Opstanak”, Užice. Ona navodi da je za 5 godina koliko se primarna selekcija otpada u školama odvija, na Deponiju u Dubokom stiglo 160 tona selektovanog otpada, što znači papira, plastike, tetrapaka i limenki.

Od ukupne količine,  papira je 106 tona, plastike oko 38 tona i tetrapaka i limenke više od 17 tona. Podaci preračunati u ekološke brojeve su za ponos, tvrdi Ristovićeva, adetaljno ih obrazlažući.

Za jednu tonu papira potrebno je poseći 12 stabala –  reciklažom 106 tone spasili smo najmanje 1278 stabala!

Za jedan kilogram plastike porebno je 1,9 kilograma nafte – reciklažom 38 tona spasili smo više od 72 tone nafte!

Reciklažom jedne limenke uštedi se električne energije dovoljno za rad sijalice od 100w i to dva sata – reciklažom 17 tona uštedeli smo električnu energiju dovoljnu za potrošnju četvoročlane porodice i to u 20 godina!

Zamislite  ekološke uštede ukoliko bi se svi građani angažovali u pravcu primarne selekcije?!, opominje ona, ističući da su u okviru projekta odštampani edukativni posteri sa ekološkim uštedama i  biće postavljeni u sve škole, predškolske ustanove, vrtiće, na oglasne table javnih institucija u gradu,na mesta okupljanja većeg broja sugrađana, podelili smo svim medijima u gradu, na internet strane i sajtove…

U Udruženju “Opstanak” koje okuplja biologe sa područja Zlatiborskog okruga veruju da će kroz ovaj projekat  uspeti da  sugrađane  zamisle i da ih nateraju da razmišljaju o ozbiljnijem učešću u unapređenju sistema primarne selekcije u Užicu. Znamo da mala promena  u ponašanju pojedinca, kumulativno može da donese pozitivne ekološke efekte a da informisanje sugrađana o prednostima reciklaže treba da dovede do promene odnosa prema otpadu, od “đubreta” prema “sirovini”, zaključuje Ristovićeva.