Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 4. novembra

18. Avgust 2018
Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 4. novembra

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić raspisao je izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina za 4. novembar.  Na poslednjem biračkom spisku do 15. avgusta upisano je 475.000 građana Srbije, što čini oko 13% građana Srbije koji mogu da glasaju na ovim izborima, koji će biti održani za 22 nacionalna saveta.

izbori

Članove za nacionalne savete 2018. godine biraju 22 manjinske zajednice, od toga 18 nacionalnih manjina je ispunilo uslov za neposredne izbore (albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipćanska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, češka), a četiri za izbore putem elektronske skupštine (makedonska, hrvatska, crnogorska i ruska).

Rok za predaju lista za neposredne izbore je 15 dana pre održavanja neposrednih izbora, odnosno 30 dana pre održavanja izbora putem elektronske skupštine.

“Nakon četiri godine raspisujemo redovne izbore za nacionalne savete kao tela koja su veoma značajna za očuvanje tradicije, kulture, upotrebe jezika i pisma. Po preseku stanja 15. avgusta skoro 475.000 naših građana je upisano u poseban birački spisak”, rekao je Ružić.

Ministar je još jednom pozvao sve građane pripadnike manjina koji žive u Srbiji da iskoriste biračko pravo i da se upišu u poseban birački spisak.

On je naveo da je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu dobilo pohvale za te zakone od međunarodnih institucija.

„U proteklom periodu radili smo u sinergiji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina u traženju najboljih rešenja za ostvarivanje njihovih prava. Naša država danas jeste dobar i međunarodne pažnje vredan primer države koja je ljudska i manjinska prava podigla do nivoa najviših međunarodnih standarda. Na tu činjenicu, kao i na činjenicu da u našoj Srbiji živi 13% pripadnika nacionalnih manjina treba da budemo veoma ponosni“, istakao je ministar.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se na četiri godine.

Nacionalni savet ima najmanje 15, a najviše 35 članova. U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva manji od 10.000 lica, nacionalni savet broji 15 članova, odnosno 35 ukoliko je broj veći od 100.000 lica. Savet može imati i 19, 23 i 29 članova u zavisnosti od rezultata sa popisa stanovništva.