Izgradimo pristupačno društvo

02. April 2018
Izgradimo pristupačno društvo

Savez Autizam Srbije ,čiji je član i Užičko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, je ravnopravni  član  velike porodice – Autizma Evrope,  međunarodne asocijacija  čiji je osnovni cilj da unapredi i zaštitom  prava osoba sa autizmom , sa ciljem što kvalitetnijeg i bezbednijeg života.

Prema  statistici ove organizacije , autizam pogađa jednu od  100 osoba,  što znači da  u Evropi  trenutno  živi više od 5 miliona osoba sa nekim od problema iz spektra autizma . U Srbiji ne postoje tačni podaci o broju osoba sa autizmom, ali se prema nekim izvorima može govoriti o približnom broju od  2500 osoba sa ovim problemom.

Uprkos povećanju svesti o tome šta je autizam,   osobe  sa autizmom  i njihove  porodice  i dalje  misle   da   javnost  ovo  stanje ne razume. Ovaj nedostatak razumevanja stvara prepreke u stavovima i nedostatak podrške, koji  otežavaju uključivanje  ovih osoba   u društvo. Tako se osobe sa autizmom često u velikoj meri suočavaju sa problemom pristupačnosti, sa izolacijom  u društvu u celini, što  pojačava diskriminaciju sa kojom se suočavaju u mnogim oblastima života.

,,Srušimo barijere za autizam zajedno-  Izgradimo Pristupačno društvo”  je slogan ovogodišnje kampanje povodom obeležavanja 2. aprila, Svetskog dana posvećenog osobama sa autizmom.

Ključne poruke  ovogodišnje  kampanje  su:

– Razumevanje  osoba sa autizmom je prvi korak ka pristupačnom i inkluzivnom društvu.

– Bolja  saradnja sa udruženjima roditelja osoba sa autizmom, ,kako bi se zajedno identifikovale potrebe i,uklonile barijere sa kojima se susreću, usvojili inovativna rešenja i izgradili pristupačno društvo.

– Osobe sa autizmom poseduju mnoge skrivene veštine i talente. Zato su Znanje i informisanost   ključ  kojim se može otvoriti put ka  rastu, razoju i  izražavanju punog potencijala ovog dela društva.
– Neophodno je napraviti pristupačno društvo –  u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite, usluge socijalne zaštite i zapošljavanju.
Zato  još  jednom  pozivamo  donosioce odluka, stručnjake, lidere poslovnog okruženja  i  javnost da se konsultuju i sarađuju sa ljudima iz autističnog spektra i ogranizacijama koje ih zastupaju, kako bi društvo učinili senzibilisanim u svim životnim aspektima i omogućili usaglašenost  sa  Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD).