JKP “Vodovod” započeo akciju čišćenja smeća na brani

08. Januar 2022
JKP “Vodovod” započeo akciju čišćenja smeća na brani

Prethodnih dana je došlo do upliva velike količine vode u akumulaciju i podizanja vodostaja. Podizanje vodostaja je dovelo do spiranja velike količine smeća sa obala i njegovog dolaska na branu akumulacije. Danas je JKP”Vodovod” započeo čišćenje akumulacije i očekuje se da će posao biti završen u narednih pet dana.

Upliv velike količine vode u akumulaciju uzrokovao je mešanje vode po celoj dubini akumulacije i rasprostiranje algi po celom jezeru. Kako je saopšteno iz “Vodovoda”, raspored i koncentracija algi ne predstavlja rizik po vodosnabdevanje jer se na fabrici primenom adekvatnih tehnologija i doziranjima hemikalija voda uspešno prerađuje. Zbog mešanja vode u akumulaciji JKP”Vodovod”je pojačao monitorina kako sirove tako i čiste vode tako da zavod za javno zdravlje uzorkuje i ispituje vodu dva puta sedmično a JKP”Vodovod” uzorkuje i ispituje vodu kroz tehnološki proces svakodnevno na svakih 2 sata tako da je voda pod celodnevnim nadzorom.

Narednih sedmica obzirom na raspored algi po celoj akumulaciji može se očekivati njihovo cvetanje i  isplivavanje na površinu. To će dati ružniju sliku akumulacije, ali će smanjiti koncentraciju algi koja se zahvata u sirovoj vodi. Važno je naglasiti, kako poručuju iz užičkog “Vodovoda” da i značajno veće koncentracije algi u sirovoj vodi od trenutnih fabrika može uspešno da preradi tako da nema bojazni po bezbednost vodosabdevanja.

JKP”Vodovod” moli sve građane,posetioce akumulacije da otpad ponesu sa sobom i da ga odlože na predviđena mesta u kontejnere. Takođe, JKP”Vodovod” moli sve građane da ne veruju i ne šire dezinformacije o navodnoj neispravnosti vode jer to nije tačno.

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs.