Narandžasti kontejneri do 11. maja u selima

05. Maj 2022
Narandžasti kontejneri do 11. maja u selima
U okviru BWL projekta do 11. maja biće postavljeni narandžasti kontejneri za prikupljanje kabastog otpada u seoskim mesnim zajednicama na teritoriji Grada Užica. Lokacije na kojima će se nalaziti kontejeri: Lunovo selo, Karan, Trnava, Ribaševina, Gostinica, Buar i Duboko.