Nova Varoš obezbedila četiri miliona dinara više za subvencije u poljoprivredi

Autor: novavaros.rs
29. Novembar 2022
Nova Varoš obezbedila četiri miliona dinara više za subvencije u poljoprivredi

Ove godine potpisano je 98 ugovora o dodeli  subvencija za fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i opreme za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda u Novoj Varoši. Na konkursu je bilo prijavljeno 95 zahteva za subvencije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i tri zahteva za subvencije u nabavku opreme za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda.

U okviru konkursa koji je sprovela Lokalna samouprava, planirano je da po jednom korisniku maksimalni iznos povraćaja sredstava bude 60% ukupne vrednosti investicije, bez PDV-a. Maksimalan ukupan iznos subvencije po domaćinstvu je do 150.000 dinara. Jedno gazdinstvo moglo je konkurisati samo sa jednom investicijom. Za sve investicije povraćaj je za 15% veći, ukoliko su nosioci gazdinstava bili žene ili mladi do 40 godina starosti – kaže iz opštinske poljoprivredne službe Milinko Šaponjić.

Na osnovu kriterijuma utvrđenih Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Nova Varoš za 2022. godinu, kao i usvojenim izmenama Programa, Komisija je izvršila raspodelu sredstava predviđenih agrarnim budžetom za 2022. godinu.

U Agrarnom budžetu za 2022. godinu opredeljeno je 4 miliona dinara više, nego u 2021. godini, tako da ukupan agrarni budžet za ovu godinu iznosi 13,4 miliona dinara – kaže predsednik opštine Radosav Vasiljević.

Agrarnim budžetom za 2022. godinu je opredeljeno ukupno 8,4 miliona dinara za subvencije poljoprivrednim gazdinstvima, od čega 7,9 miliona dinara u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i 500 hiljada dinara u opremu za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ukupna vrednost investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava je 7.238.775 dinara, dok je ukupna vrednost investicija u nabavku opreme za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda je 705.570 dinara.

S obzirom da nisu utrošena sva sredstva planirana za subvencije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, biće raspisan novi poziv. Na ovaj drugi poziv mogu da se jave sva poljoprivredna gazdinstva koja su tokom 2022. godine realizovala neku od predviđenih investicija, a nisu konkurisali u okviru prvog poziva. Novi javni poziv trajao je od 7. do 21. novembra ove godine.