Obrazovanje i bezbedno okruženje za svu decu

Autor: yumama.com
01. Oktobar 2019
Obrazovanje i bezbedno okruženje za svu decu

Ministarstvo prosvete uputilo je dopis svim predškolskim i školskim ustanovama sa nizom sistemskih zakona, podzakonskih akata i politika za sprečavanje diskriminacije i zaštitu od svih oblika nasilja u celokupnom sistemu obrazovanja i vaspitanja. U saopštenuju se navodi da je u rešavanje problema vršnjačkog nasilja nepohodno uključiti i porodice, kao i da se svaki slučaj zlostavljanja, trećeg stepena, mora prijaviti u roku od 24 sata.

“Pored škole koja ima obavezu da prijavi svako nasilje postoji potreba i da se uključi porodica kao stub društva i na taj način zajedno možemo da učinimo mnogo za decu i njihovu budućnost. Nije dozvoljeno prikrivanje vršnjačkog nasilja, a kada se to desi odgovorni moraju da snose posledice”, navodi ministar Mladen Šarčević.

Da bi se vršnjacko nasilje iskorenilo neophodno je upotrebiti sve mere, naveo je ministar i upozorio da je direktor u obavezi da za treći nivo nasilja i zlostavljanja podnose prijavu nadležnim organima i obavesti Ministarstvo, odnosno nadležnu školsku upravu, u roku od 24 sata.

“Ako postoji sumnja da događaj može da ima elemente krivičnog dela ili prekršaja, direktor obaveštava roditelje i podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo navodi da sve ustanove obrazovanja i vaspitanja imaju obavezu da svakom detetu obezbede obrazovanje i bezbedno okruženje, da sprovode aktivnosti na razvijanju nenasilnog ponašanja i uspostavljanja nulte tolerancije prema nasilju.

“Osnovu koncepta obrazovanja čini inkluzivni principi koji obezbeđuju pravo na obrazovanje za sve. Razvijen je i čitav set mera tokom edukacije zaposlenih za prepoznavanje otvorene i prikrivene diskriminacije u obrazovanju i vaspitanju, prevenciju i postupanje u situacijama nasilja”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo tokom godine iz cele Srbije dobije oko 840 prijava zbog nasilja trećeg nivoa.

Treći, najviši nivo vršnjackog nasilja podrazumeva fizičko nasilje i zlostavljanje – tuču, davljenje, bacanje, prouzrokovanje opekotina i drugih povreda, napad oružjem, ali i psihičko – zastrašivanje, ucenjivanje uz ozbiljnu pretnju, iznudu, navođenje na upotrebu narkotika, uključivanje u destruktivne grupe…

Socijalno nasilje trećeg nivoa podrazumeva izolaciju, grupno maltretiranje, stvaranje “klanova” radi povredivanja drugih.

Neki od vidova nasilja na tom nivou su i zloupotreba informacionih tehnologija – snimanje nasilja, širenje snimaka i slika, ali i ono blaže koje se ponavlja uprkos reakciji nadležnih, kao što su – guranje, gađanje, saplitanje, šutiranje, vredanje, rugajne, podsmevanje, ignorisanje, zloupotreba foruma i četova…