Od 1. januara 2024. žene se penzionišu pod novim uslovima

19. Decembar 2023
Od 1. januara 2024. žene se penzionišu pod novim uslovima

Svi koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju u 2023. godini u obavezi su da najkasnije do 30. decembra prekinu radni odnos i podnesu zahtev za penziju.

Kako je 30. decembar u subotu, oni koji ne budu stigli pre, to mogu da urade onlajn preko eŠaltera ili da pošalju preporučenom poštom, .

Inače, zahtev za penzijudo tog datuma mogu da podnesu žene koje imaju 63,6 godina starosti i najmanje 15 godina staža, dok je za prevremenu starosnu penziju uslov za žene u ovoj godini 59,6 godina života i 40 godina staža.

Muškarci u prevremenu starosnu penziju mogu da idu sa 60 godina života i 40 godina provedenih na poslu.

Treba istaći da će žene 2024. godini u prevremenu penziju moći da idu kasnije, tj. kao i muškarci – sa 40 godina radnog staža i 60 godina starosti.

Važno je napomenuti da postoji jedno pravilo koje važi za oba pola: muškarci i žene mogu se redovno penzionisati sa 45 godina staža, bez obzira na starost. Glavni uslov je da su tokom 45 godina njihovi poslodavci redovno uplaćivali doprinose za penziono osiguranje.

Kada je reč o prevremenoj penziji, bitno je znati da ona dolazi sa cenom – smanjenjem mesečnih primanja. U suštini, penzija će vam biti umanjena za 0,34% za svaki mesec prevremenog penzionisanja, a najviše za 20,5% u odnosu na ukupnu penziju.

Jednostavnije rečeno, ako bi vam puna starosna penzija iznosila oko 30.000 dinara, a odlučite se za prevremeno penzionisanje tri godine ranije, vaš mesečni ček bi bio manji za oko 3.700 dinara.