Održan otvoreni sastanak u okviru Javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja

Autor: uzice.rs
24. Januar 2023
Održan otvoreni sastanak u okviru Javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja

Otvoreni sastanak u okviru Javne rasprave o predlogu nacrta Plana razvoja grada Užica za period 2023-2030. godina, sa zainteresovanim građanima, udruženjima, organizacijama civilnog društva, privrednicima, predstavnicima medija održan je danas uz veoma konstruktivne predloge i sugestije ali i pojašnjenja od strane članova Koordinacionog tima.

Prema rečima zamenika gradonačelnice Užica Dragoljuba Stojadinovića današnjim otvorenim sastankom ušlo se u završnu fazu Javne rasprave ali i u završnu fazu izrade Plana razvoja.

“Plan razvoja grada Užica za period od 2023. do 2030.godine od posebnog je značaja za naš grad, kreiran u trenutku velikih svetskih izazova, ali i u trenutku kada veliki investicioni projekti podržani od strane Republike Srbije menjaju lice našeg grada. Ono što karakteriše ceo ovaj proces započet u maju prošle godine jeste veliko učešće pojedinaca, organizacija, privednika, ustanova, javnih preduzeća. Dragocena je i pomoć koju smo dobili Sekretarijata za javne politike Republike Srbije čiji konsultant je učestvovao u svim fazama izrade ovog strateškog dokumenta za dalji razvoj Užica. Iskreno se nadam da će posle razmatranja svih predloga i sugestija pristiglih tokom postupka Javne rasprave Plan razvoja biti usvojen od strane gradskih većnika, a nakon toga i odbornika”.

Branislav Mitrović koordinator Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja podseća da je 2018. godine republička skupština usvojila Zakon o planskom sistemu koji predviđa da lokalne samouprave donose svoje strateške razvojne planove i da je Plan razvoja po hijerarhiji najviši planksi razvojni dokument jedne lokalne samopurave.

“Upravo zbog toga veoma ozbiljno pristupili smo izradi ovog strateškog dokumenta i u poslednjih više od godinu dana grad Užice u jako širokom društvenom dijalogu radi na njegovom kreiranju. Ono što svakako jeste za pohvalu je visok stepen transparentnosti. Od prvog dana naši sugrađani u svakoj fazi, a bilo ih je sedam, bili su informisani i imali mogućnost da daju svoje primedbe i sugestije. Takođe, jedna od osobenosti ovog procesa jeste da smo na samom početku preko SON-a na 24 000 adresa u našem gradu prosledili liflet, gde smo obavestili sugrađane da smo pristupili izradi Plana razvoja, ali i o načinima na koje mogu da utiču na kreiranje ovog dokumenta”.

Mitrović dodaje i da postupak Javne rasprave traje mesec dana, iako je zakonska obaveza 15, kao i da je na više od 750 mejl adresa prosleđen Nacrt Plana razvoja. Kako objašnjava sve to doprineće keiranju i usvajanju jednog zaista kvalitetnog dokumenta koji će pratiti razvoj grada u periodu od osam godina.


Najveći broj sugestija i danas i tokom prethodnih dana odnosio se na svakodnevne probleme sa kojima se građani suočavaju, koji se odnose uglavnom na nedostatak putne i komunalne infarstrukture.Takođe kada je u pitanju seosko područje iskazana je potreba za otvaranjem vrtića i drugim sadržajima koji trenutno nisu dostupni ljudima na selu. Stigao je i veliki broj predloga koji se odnose na ekonomski razvoj grada, kulturu, sport i ostale oblasti. Svi ovi predlozi biće prosleđeni Tematskim radnim grupama i razmotreni. Nakon toga Nacrt Plana razvoja grada Užica za period 2023-2030. godina naći će se pred većnicima i odbornicima.


Nakon usvajanja ovog dokumenta uslediće postupak za izradu godišnjih planova iz kojih će proisticati kreiranje budžeta. Takođe previđeno je i praćenje i merenje svih ciljeva koji su navedeni u ovom dokumentu.

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs