Počinje overa legitimacija za besplatan autobuski prevoz

Autor: B.Kuzmanović
19. Decembar 2021
Počinje overa legitimacija za besplatan autobuski prevoz

Iz JP “Užice razvoj” obaveštavaju građane korisnike javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Užica, da će se od utorka 21. decembra 2021. godine na šalteru JP ”Užice razvoj” Užice, na ulasku u Autobusku stanicu Užice, vršiti overa legitimacija za besplatan prevoz u sistemu javnog gradskog i prigradskog prevoza za lica koja ostvaruju pravo na dobijanje legitimacije u skladu sa Skupštinskom odlukom o besplatnom prevozu.

Podsećamo da prema ovoj Odluci pravo na dobijanje legitimacije imaju:

Lica koja imaju preko 65 godina života:
Ukoliko nemaju prihoda
Penzioneri čije penzije ne prelaze iznos od 25.000,00 dinara;
Osobe sa invaliditetom, i to:
Kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom,
Korisnici invalidskih kolica,
Slepe i slabovide osobe čije je oštećenje vida najmanje 90%,
Ratni i mirnodopski vojni invalidi od I do IV grupe invaliditeta,
Civilni invalidi rata od I do IV grupe invaliditeta,
Osobe sa grupom invaliditeta ukoliko imaju oštećenje donjih ekstremiteta i ostvaruju pravo na ortopedski dodatak ili ortopedsko pomagalo;
Lica obolela od težih bolesti:
Distrofije,
Paraplegije,
Kvadriplegije,
Cerebralne paralize,
Lica na dijalizi,
Lica obolela od karcinoma;
Dobrovoljni davaoci krvi
Muškarci koji su dali krv preko 80 puta,
Žene koje su dale krv preko 20 puta.


Validnost legitimacija će se produžavati za naredni period od 6 meseci. Prilikom overe legitimacija za lica koja imaju penziju manju od 25.000,00 dinara neophodno je priložiti poslednji ček od penzije. Radno vreme šaltera, radnim danima od 8 do 15 časova.


Prema Skupštinskoj odluci pravo na regresirani prevoz imaju penzioneri sa prebivalištem na teritoriji grada Užica, stariji od 65 godina, sa penzijom od 25.001,00 dinar zaključno sa 30.000,00 dinara. Visina učešća u ceni prevoza je 1.000 dinara za šestomesečni period.