Solarna elektrana kao nagrada

Autor: uzice.rs
06. Jul 2023
Solarna elektrana kao nagrada

Grad Užice dobitnik je prve nagrade za najveći napredak u 2023. godini u preduzimanju akcija za smanjenje zagađenja vazduha, uz saradnju i konsultacije sa mladima na lokalnom nivou, koja je dodeljena u okviru projekta “Škole za bolji kvalitet vazduha”. Priznanje je dodeljeno tokom završnog skupa projekta, a nagrada, solarna elektrana od 7 KW biće instalirana u vrtiću “Sunce” na Beloj Zemlji.

Zavrsna svecanost za projekat: “Da ucimo punim plucima” Belgrade 03.07.2023.
©UNICEF Serbia/2023/Shubuckl

U okviru ovog inovativnog projekta, prvog takve vrste u Srbiji, tokom prethodne dve godine podstaknuta je edukacija dece i mladih na temu kvaliteta vazduha, uključivanja mladih u donošenje nacionalnih i lokalnih politika na ovu temu, ukazano je na značaj merenja kvaliteta vazduha, a 15 lokalnih samouprava dobilo je podršku za jačanje kapaciteta za unapređenje politika u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha, sa posebnim akcentom na uključivanje mladih u procese kreiranja lokalnih politika.

Kako je na dodeli priznanja istakla Nada Jovičić, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i turizam, kroz projekat “Škole za bolji kvalitet vazduha” mladi su dobili priliku da budu nosioci promena za bolji kvalitet vazduha i da postanu ključni partneri lokalnih samouprava u rešavanju ovog problema.

“Veliku zahvalnost dugujemo Kancelariji za mlade i volonterima, ali i svim učenicima škola koje su učestvovale u realizaciji projeta. Takođe, veliko hvala i svim zaposlenima u Odeljenju za zaštitu životne sredine i naravno UNICEF-u, SKGO, i Norveškoj Vladi jer su prepoznali sve ono što radimo poslednjih deset godina sa ciljem unapređenja kvaliteta vazduha. Jednaku pažnju posvetili smo individulanim domaćinstvima i objektima javne namene, pa danas imamo samo jednu kotlarnicu na mazut u Narodnom pozorištu, ali smo zahvaljujući Minstarstvu zaštite životne sredine obezbedili sredstva i za njenu konverziju. Uz podršku resornih ministarstava radili smo intezivno i na energetskoj sanaciji škola i vrtića, ali i privatnih kuća. Za te namene iz godine u godinu izdvajamo sve više sredstava a rezultati govore da smo na dobrom putu. Između ostalog to potvrđuje i ovo priznanje”.

Ovaj sveobuhvatni projekat sprovedi UNICEF u Srbiji uz finansijsku podršku Vlade Norveške, uz podršku Ministarstva prosvete i Ministarstva turizma i omladine i u partnerstvu sa Institutom za nuklearne nauke “Vinča”, Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), Inicijativom “Digitalna Srbija” (DSI), Internet društvom Srbije, Fondacijom “Petlja”, Centrom za promociju nauke (CPN) i organizacijama “Connecting” i “Dostignuća mladih u Srbiji”, a u saradnji sa zajednicama lokalne samouprave. Kompanija MT-KOMEX D.O.O. donirala je izradu projekta i izvođenje radova za solarnu elektranu doniranu u okviru projekta.

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs