Ugašena skoro četvrtina medija upisanih u Registar medija

Autor: uns.org.rs
16. Oktobar 2019
Ugašena skoro četvrtina medija upisanih u Registar medija

Udruženja novinara Srbije (UNS) u okviru projekta „Novinari i mediji – koliko nas zaista ima“ , koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije utvrdilo je da je 514 medija koji se nalaze u Registru medija Agencije za privredne registre (APR) ugašeno. Aktivno je 1.518 medija, od oko 2.200 koji su registrovani u APR-u.

Od 514 ugašenih medija, skoro polovinu, 240 čine štampani, 148 portali, a 120 elektronski mediji. Od 120 ugašenih elektronskih medija polovina su radio, a polovina televizijske stanice. Među ugašenima su i dva servisa novinskih agencija i četiri medija koja se u APR-u vode kao „ostalo“.

Prema istraživanju UNS-a 59 medija je privremeno neaktivno, a izdavači 58 medija su u stečaju ili likvidaciji.

Broj registrovanih medija u Srbiji poslednjih godina je u porastu. Početkom prošle godine bilo je 2.034, dve godine ranije 1.788, a 2014. godine u Registar medija bilo je upisano 1.440 medija.

Na početku istraživanja UNS-a „Novinari i mediji – koliko nas zaista ima“ sredinom 2018. godine bilo je 2.149 medija.