Užičani glasaju na 88 biračkih mesta

15. Januar 2022
Užičani glasaju na 88 biračkih mesta

“Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije” – pitanje je na koje će sutra, 16. januara u vremenu od 7 do 20 časova građani koji izađu na referendum moći da odgovore sa “da” ili “ne”. Građani Užica će glasati na ukupno 88 biračkih mesta, od kojih je 83 na teritoriji gradskih i seoskih mesnih zajednica, a pet u gradskoj opštini Sevojno. Pravo glasa ima 64 361 građana, što je za 1 200 manje u odnosu na birački spisak sa poslednjih održanih izbora.

Predložene promene Ustava tiču se uređenja sudstva i tužilaštva, dok ostale odredbe nisu predmet izjašnjavanja i ostaju nepromenjene.

Sudije su do sada birali narodni poslanici na probni mandat, a Visoki savet sudstva na stalni mandat, dok je tužioce Skupštini predlagala Vlada, pa ih je parlament birao za prvi, a Državno veće tužilaca za stalni mandat.

Promene koje su predložene podrazumevaju da sudije bira Visoki savet sudstva, a tužioce Visoki savet tužilaca i ta dva tela trebalo bi da se konstituišu nakon referenduma.

Visoki savet sudstva, prema najavama iz Vlade, činilo bi šestoro sudija koje bi birale njihove kolege, četiri istaknuta pravnika koje bi izabrala Skupština dvotrećinskom većinom i predsednik Vrhovnog suda po položaju.

Visoki savet tužilaca zamenio bi postojeće Državno veće tužilaca i kako je najavljeno, petoro članova biraće tužioci, četvoro Skupština na predlog nadležnog odbora dvotrećinskom većinom, a Vrhovni javni tužilac i ministar pravde bili bi članovi po položaju.