Užičani ne žele nove MHE, gradonačelnica odbacuje tvrdnje o izgradnji nove na akumulaciji Vrutci

Autor: Slavica Panić
09. Mart 2021
Užičani ne žele nove MHE, gradonačelnica odbacuje tvrdnje o izgradnji nove na akumulaciji Vrutci

Kako se u blizini brane već nalazi jedna MHE, koja je po nekim tvrdnjama bila uzrok pojave cijanobakterija 2013.godine, zbog čega akumulacija nije korišćena sve do 2019. Užičani strepe od novih posledica. Zbog navoda da će u blizini brane biti izgrađena još jedna MHE, u organizaciji Građanske čitaonice „Libergraf“, u Užicu je održan  protest. Predstavnici „Libergrafa“tvrde da se izvode pripremni radovi za izgradnju još jedne MHE koja bi ponovo ugrozila vodosnabdevanje Užica. Oni kažu da se u Prostornom planu područja posebne namene „Sliv akumulacije Vrutci“, pored postojeće, nalazi ucrtana još jedna, za sada nepostojeća MHE, ali da se vrši priprema njene gradnje.

„Izvedena je cev promera 1,2m, postoji dokumentacija tj.lokacijski uslovi i idejni projekat koji dokazuju da EPS sprema izgradnju MHE snage 1,9 MW koja je pet puta veće snage od veća postojeće. Protok vode koji bi koristila ta MHE je 4,5 puta veći nego što onaj koji stiže u fabriku za preradu vode, za sve imamo dokaze. Mi smo poslali zahtev Ministarstvu građevinarstva da izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi da li za te radove treba ili ne treba građevinska dozvola. Nemamo poverenja jer i dok je radila postojeća MHE, kota jezera je bila na katastrofalno niskom nivou, alge su se množile i jezero postajalo crveno“, rekao je na skupu Vladan Sinđić ispred „Libergrafa“

Posle jučerašnjeg protesta  gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević, danas je demantovala sve tvrdnje Građanske čitaonice „Libergraf“. Ona kaže da gradskoj Upravi za izgradnju nije podnet ni jedan zahtev niti je izdata bilo kakav dokument koji se odnosi na izgradnju nove MHE na teritoriji grada. Smatra da održavanje protesnih skupova nije primereno situaciji u kojoj se nalazimo.

„Odgovorno tvrdim da vodosnabdevanje građana Užica ni jednog trenutka nije bilo ugroženo i tako će ostati. Svi radovi koji su urađeni krajem prošle godine, po projektu Instituta Jaroslav Černi, a koje je izvodilo JVP Srbijavode, urađeno je u okviru njihovog investicionog redovnog plana održavanja. Svi radovi su usmereni na potrebe vodosnabdevanja a ne za potrebe iskorišćavanja hidroenergetskog potencijala. Radovi koji se odnose na zatvaračnicu i ispust za obezbeđivanje ekološkog minimuma su i dva najvažnija benefita za grad Užice. Prvi benefit je da grad postojeću MHE Vrutci isključuje iz sistema sirove vode a drugi je što je proces zahvatanja vode, koji je neophodan za funkcionisanje MHE, sada pod kontrolom JKP Vodovod“, rekla je danas gradonačelnica Užica.

Postojeća MHE od 2019.godine nije u funkciji jer JVP Srbijavode, korisniku MHE nije izdalo vodnu dozvolu za rad pošto uslovi iz prethodne nisu bili ispunjeni. U Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove Grada Užica tvrde da nije upućen nikakav zahtev niti je ova uprava izdala bilo kakav dokument koji se tiče izgradnje nove MHE na teritoriji grada Užica pa ni na području hidroakumulacije „Vrutci“.

Gradonačelnica je dodala i da zhtevi na jučerašnjem protestu koji je održan u Užicu, vezani za izdavanje građevinske dozvole za JVP Srbijavode, su neupitni jer tom preduzeću takve dozvole i nisu bile potrebne. Što se tiče Elektrodistribucije, kako kaže, ni oni nisu dobili nikakav zahtev niti su izdali bilo kakve tehničke uslove bilo kom investitoru za izgradnju MHE na teritoriji grada Užica. Ona takođe misli da protest nije način dijaloga niti je za njega vreme.

„Iskoristiću ovu priliku da pozovem sve predstavnike Građanske inicijative Libergraf, kao i ostale zainteresovane, do dođu u gradsku kuću, da porazgovaramo i suočimo mišljenja i da na kraju čujemo mišljenje struke. Smatram da u ovakvim okolnostima, kada se svi borimo protiv koronavirusa, kada je pandemija svuda u svetu pa ikod nas, neprimereno je bilo da se održi takav jedan skup koji je potencijalno izvor prenosa infekcije u našem gradu u čijoj bolnici je trenutno hospitalizovano oko 270 pacijenata“, istakla je gradonačelnica Jelena Raković Radivojević.

Direktor JKP Vodovod Duško Ljujić rekao je da su zahvaljujući završenim radovima na brani moguća kontrola vode koja će kroz cev ići do postojeće minihidroelektrane,

“Na ovu cev sada odlazi biološki minimum, odnosno nataložena voda sa dna akumulacije i smatra se da je to voda najlošijeg kvaliteta. Količina zahvatanja meri se preko merača protoka koji su povezani sa komandnim centrom na brani Vrutci i svako može da je prati i u Srbijavodama”, kaže Ljujić.

Lokalna samouprava grada Užica, početkom prošle godine, donela je moratorijum na izgradnju novih MHE i u gradskoj upravi tvrde da se toga pridržavaju. Međutim, dozvole koje su ranije izdate ne podležu donetoj zabrani i grad Užice nema ingerencije da na to utiče.

Dok novi zakon ne reguliše probleme MHE, Užice će najverovatnije dobiti još jenu MHE i to u samom centru grada koja će, sa dograđenim delom raditi u okviru Centrale pod gradom. Inače ovo je prva hidroelektrana po Teslinim principima višefaznog sistema neizmenične struje, sagrađena 1900.godine. Iako je ova mala hidroelektrana zaštićena od strane Zavoda za zaštitu spomenika u Kraljevu i jedan je od najznačajnik spomenika kulture u Užicu, u vlasništvu je Elektroprivrede Srbije koja je odlučila da je dogradnjom stavi u pogon.

Gradonačelnica Užica kaže da će predstavnici grada sa predstavnicima Elektroprivrede pokušati da razgovaraju na temu „Centrale pod gradom“ i izneti njihovo mišljenja. Da li će se postići neki dogovor da se odustane od te MHE to je više na Elektroprivredi ali će zakon svakako biti ispoštovan, obećala je gradonačelnica.