Užički radio-amateri spremni da dejstvuju u vanrednim situacijama

Autor: B.Kuzmanović
16. Maj 2019
Užički radio-amateri spremni da dejstvuju u vanrednim situacijama

Užički radio-amateri su održali prozivku i proveru veza za potrebe rada u vanrednim situacijama, nakon što je  Republički Hidrometeorološki zavod početkom tekuće sedmice izdao upozorenje o mogućim obilnim padavinama koje se najavljivali podižući stepen pripravnosti u čitavoj republici na najviši nivo. Savez radio-amatera Srbije je takođe pozvao radio-amatere da u skladu sa ovom situacijom i sami budu pripravni.

U prozivci radio- amatera u Užicu je učestvovalo 14 stanica sa šireg područja. Jedan broj radio-amatera nema sopstvene radio-stanice pa nisu bili u mogućnosti da se jave na prozivku. Prozivka je izvršena na dva repetitora (Jelova Gora i Košuta) i to sa stacionarnim i ručnim stanicama pošto većina prijavljenih ima obe vrste stanica i pokazalo se da repetitori imaju dobru pokrivenost i da nema problema sa uspostavom veza.

Radio-amateri i klubovi imaju opremu koja je uglavnom starijeg datuma ali je održavaju ispravnu i funkcionalnu. Pored radio tehnike, radio-amateri imaju pripremljeno i nekoliko akumulatora i par agregata tako da mogu da rade i u slučaju nestanka napajanja električnom energijom, ističu iz Radio kluba “Aco Vučković” iz Užica.

Iz ovog kluba osim radio-amatera iz Užica, pozivaju i druge radio-amatere koji su u zoni pokrivanja repetitora da se jave jer vanredne situacija kada se dese, obično izlaze van granica jednog područja.

Objašnjavajući šta su konkretne aktivnosti radio amatera u vanrednim situacijama (konkretno u situacijama obilnih padavina i poplava)u klubu “Aco Vučković” objašnjavaju da je obaveza radio-amatera da obezbede rezervni sistem veza što znači, da oni bivaju angažovani kada redovni sistemi veza počnu da otkazuju.
Oni takođe bivaju angažovani na područjima gde drugi sistemi veza nisu zastupljeni, jer imaju opremu koja je pokretna i lako se postavlja na terenu tamo gde je to potrebno. Svrha radio-amaterskih veza je da omoguće međusobnu komunikaciju ostalim službama u okviru sistema za vanredne situacije.


Najveću pomoć građani mogu da pruže podrškom radio-amaterima kada nema vanrednih situacija. Radio-amaterizam je specifična delatnost koja zahteva stalan rad, obuku i uvežbavanje i za to je neophodna podrška lokalne sredine. Za uspešno delovanje u vanrednim situacijama, bitan preduslov je da grad ima veliki broj dobro obučenih radio-amatera.

Zbog toga pozivaju građane koje radio-tehnika zanima, da dođu u radio-klub, obučavaju se i pripreme da i sami mogu da, kao radio-amateri doprinesu u vanrednim situacijama. Znanje koje se stiče kroz radio-amaterizam je praktično i korisno naročito za mlade koje interesuje tehnika.


Nedavno je usvojen novi zakon o vanrednim situacijama kojim su konačno radio-amateri ponovo zvanično uključeni u sistem. Tek je počeo proces uključivanja koji kreće od viših nivoa i tek treba da se radi na lokalnom nivou.

I bez zakona, lokalne službe svakako znaju za mogućnosti radio-amatera, računaju na njih i ako nastupi potreba radio-amateri će svakako biti pozvani. Sistem veza za vanredne situacije je složen i zahteva veliki broj ljudi a iz dosadašnjih kontakata znamo da lokalna samouprava računa na radio-amatere da se uključe u organizaciju i obuku, naglašavaju iz Radio kluba “Aco Vučković” koji trenutno okuplja oko 50 članova, a tokom tradicije duge sedam decenija “odškolovao” je veliki broj radio- amatera.