Do 10. avgusta rok da gradjani odbiju moratorijum na kredit

Autor: novaekonomija.rs
06. Avgust 2020
Do 10. avgusta rok da gradjani odbiju moratorijum na kredit

Građani Srbije koji žele i dalje da nastave sa plaćanjem rata kredita, moraju o tome da obaveste banku do 10. avgusta. Dužnik može da odbije ponudu o odlaganju kredita elektronskim putem, putem redovne pošte, putem telefona ili u poslovnim prostorijama banke i davaoca finansijskog lizinga. 

Takođe, može i da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući od banke ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze.

Podsećamo, dužnicima je omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama/davaocima finansijskog lizinga koje dospevaju od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio.

Banke i davaoci finansijskog lizinga su bili dužni da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza.

Obaveštenje o ponudi banke i davaoca finansijskog lizinga će biti objavljeno na njihovoj internet stranici, a sadrži informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza, kao i reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma.

Za vreme moratorijuma, banka i davalac finansijskog lizinga ne obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma. Banka obračunava redovnu kamatu na nedospeo dug a iznos redovne kamate odgovara iznosu te kamate u planu otplate koji je važio pre stupanja na snagu ove odluke.

Ako je dužnik privredno društvo onda banka i davalac finansijskog lizinga mogu redovnu kamatu da obračunavaju i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.