Od sutra prijava za penzionerske kartice

14. Mart 2023
Od sutra prijava za penzionerske kartice

Za penzionerske kartice svi penzioneri imaju pravo da se prijave u filijalama PIO fonda, gde je potrebno da popune jednostavan formular. U svakoj filijali će biti osoba koja može da pomogne da se to sve popuni. Kartica će biti izdavana na zahtev koji može biti i elektronski, ali podnet preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika, elektronski ili Fondu. Penzionerska kartica će biti vlasništvo Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranja, a izdavaće je na lično korišćenje bez naknade.

U Pravilniku o Penzionerskoj kartici koji je objavljen u Službenom glasniku navodi se da će moći da je koriste korisnici penzije, novčane naknade za pomoć i negu drugog lica, novčane naknade za telesno oštećenje, privremene naknade po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, korisnici privremene naknade za vreme nezaposlenosti koji nisu prevedeni u invalidsku penziju, te invalidna deca.

Od 1. oktobra korisniku koji koristi Penzionersku karticu prilikom plaćanja roba i usluga Fond će dodeljivati bodove preko saradnje sa Poreskom upravom, od koje će dobijati podatke. Za utrošenih 500 dinara korisniku Penzionerske kartice će Fond dodeljivati jedan bod, a tokom meseca može ostvariti bodova najviše do visine iznosa prosečne penzije u Srbiji.

Na osnovu prikupljenih bodova, korisnik Penzionerske kartice će moći da ostvari određene pogodnosti kao što su popust, poklon ili nešto drugo, kod davaoca pogodnosti. Fond će voditi evidenciju o dodeljenim i utrošenim bodovima, a dodeljeni bodovi se neće moći zameniti za novac, te su neprenosivi na druga lica.

Doprinećemo kvalitetu života u trećem dobu, rekao je potpredsednik Vlade i ministar finansija Srbije Siniša Mali.

Ministar je dodao i da će u sklopu pomoći penzionerima biti povećan budžet za PIO fond, kako bi još veći broj penzionera mogao besplatno da koristi boravak u banjama.