Mladi zainteresovani za učešće u kreiranju dokumenata iz oblasti unapređenja kvaliteta vazduha

Autor: uzice.rs
05. Jun 2023
Mladi zainteresovani za učešće u kreiranju dokumenata iz oblasti unapređenja kvaliteta vazduha

Otvoreni sastanak, tokom kog su predstavljene aktivnosti koje je sproveo grad Užice u saradnji sa Kancelarijom za mlade, još jedan je od važnih segmenata u unapređenju Javnih politika iz oblasti upravljanja kvalitetom vazduha. Aktivnosti se tiču revizije Plana kvaliteta vazduha grada Užica, unapređenja angažovanja mladih u procesima razvoja lokalne politike, kao i podsticanja saradnje između mladih i lokalnih samouprava, a realizovane su u okviru projekta „Škole za bolji kvalitet vazduha”.

Jačanje svesti kod dece, mladih, roditelja i nastavnika o negativnom uticaju zagađenja vazduha, nivoima zagađenja vazduha i njegovim štetnim efektima na zdravlje, osnovni su ciljevi projekta koji se u Užicu realizuje od kraja 2021. godine. Prema rečima gradske većnice Nade Jovičić, važno je što su mladi uzeli učešće u kreiranju planskih dokumenata.

“Grad Užice je krenuo u reviziju Plana kvaliteta vazduha i Kratrkoročnog akcionog plana zaštite kvaliteta vazduha a volonteri Kancelarije za mlade svojim terenskim radom u značajnoj meri doprineće sadržaju novih planskih dokumenata”.

 

Izražavajući zadovoljstvo svim akticvnostima i merama koje grad realizuje sa ciljem poboljšanja kvaliteta vazduha, Miodrag Gluščević, programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti SKGO ističe da je pored unapređenja kvaliteta vazduha, ideja projekta i osnaživanje i uključivanje mladih u procese donošenja javnih politika na lokalnom nivou.

 

 

“Užice je zaista u ovom delu primer dobre prakse, koji se može preslikati i u druge lokalne samouprave. Uloga mladih jeste i treba da bude velika i mi smo to na neki način prepoznali kroz ovaj projekat i rad sa volonterima Kancelarije za mlade. Njihovim dobrim idejama i inicijativom kompletna zajednica dobija više.”

Učenici svih užičkih srednjih škola učestvovali su anketi koju su realizovali volonteri KZM i to putev društvenih mreža koje su za mlade najpopularnije. Ukupno je anketirano oko 1700 učenika, uzrasta između 15 i 19 godina.

“Rezultati anketiranja govore da mladi informacije dobijaju u prolazu. Delom se informišu u porodičnom okruženju, delom preko društvenih mreža a u znatno manjem procentu preko tradicionalnih medija. I iako većina ne zna gde su merne stanice ili kako se očitavaju rezultati njihove preporuke i ideje su dobre. To nam govori da ima prostora za njihovu dalju edukaciju i uključivanje u sve procese”, ističe koordinatorka Kancearije za mlade Marija Maričić.

Grad Užice je jedna je od izabranih JLS koja u okviru projekta dobija direktnu tehničku podršku za izradu dokumenata javne politike, čiji je cilj unapređenje kvaliteta vazduha, tačnije doprinos unapređenju zaštite životne sredine i zdravlja. Ovaj proces uključuje i podršku programskom budžetiranju mera za smanjenje zagađenja vazduha i za uključivanje mladih u proces izrade programskih dokumenata i budžeta.