500 miliona dinara za kupovinu seoskih kuća sa okućnicama

22. Februar 2022
500 miliona dinara za kupovinu seoskih kuća sa okućnicama

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u Srbiji, za koji je ove godine izdvojeno 500 miliona dinara. Podnosioci prijave mogu biti mladi bračni i vanbračni parovi, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici do 45 godina života, a maksimalan iznos sredstava predviđen za kupovinu kuće sa okućnicom iznosiće milion i 200 hiljada dinara.

„Novina je i da sredstva uplaćujemo lokalnoj samoupravi, a onda lokalna samouprava, u prisustvu onoga kome su sredstva dodeljena, direktno vrši transfer prodavcu kuće. Imovina kuće se knjiži na onoga kome su odobrena sredstva“, rekao je resorni ministar dodajući da će se zahtevi rešavati sukcesivno i da će se oko 500 porodica zbrinuti na ovaj način.


Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosiocu prijave predlažu prilikom konkurisanja. Seoska kuća može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta u Srbiji, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.


Predsednik Akademijskog odbora za selo akademik Dragan Škorić ocenio je da je ovo istorijski momenat povratka ljudi iz gradova u sela, posebno mladih ljudi koji treba da zasnuju svoj život.

Agroekonomista Milan Prostran rekao je da ovo postaje dugoročan projekat koji treba da vrati mlade u selo i da im pomogne da ekonomski tamo opstanu, pozivajući da država istraje na ovom projektu i da buduće vlade moraju da rade na ovom projektu desetak do petnaest godina kako bi se ovi resursi koristili.

Podsećamo, prethodne godine za ovaj program iz budžeta je izdvojeno 686,5 miliona dinara i kupljena je 651 kuća sa okućnicom u 100 lokalnih samouprava. Prosek godina dobitnika kuća bio je 30 godina.