78% nezaposlenih u severnom Sandžaku

17. Mart 2016
78% nezaposlenih u severnom Sandžaku

Od ukupno 238 787 građana koji žive na području severnog Sandžaka (grad Novi Pazar i opštine Tutin, Sjenica, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš), 159 765 njih je radno sposobno, ali je svega 21,90% ili 35 000 zaposleno, dok 78,09% nema posao.

Prosečna starost stanovnika severnog Sanžaka je 38,4 godine.

Prema podacima Statističkog godišnjaka Republike Srbije najteža situacija u 2015. godini zabeležena je u Tutinu koji ima prosečno najmađu populaciju 31,1 godina ali je s druge strane  od 20 hiljada radno sposobnih zaposleno jedva 14%.

Odmah iza je Priboj sa 78,84% nezaposlenih.

U Novoj Varoši od 11 204 radno sposobna zaposleno je 26%.

Novi Pazar koji broji preko 100 000 stanovnika prosečne starosti 33,5 godina beleži rekordnu nezaposlenost od čak 77,52%.

U Sjenici koja ima 17 hiljada radno sposobnih zaposleno je tek 3 000 njih, a nezaposlenost je na nivou 76,88%.

Prijepolje ima približno istu stopu nezaposlenosti kao i Sjenica i broji 76,18 %,  u ovom gradu radno sposobnih stanovnika ima preko 25.000, a samo 6.000 je u radnom odnosu.